Όνειρα και οράματα στα αγιολογικά κείμενα της μέσης βυζαντινής περιόδου από τον Η' έως τον Ι' αιώνα

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι τα όνειρα, τα οράματα και οι συναφείς ψυχικές εμπειρίες στα αγιολογικά κείμενα της μέσης βυζαντινής περιόδου. Οι Βίοι των αγίων περιλαμβάνουν πλήθος αναφορών σε τέτοια ψυχικά φαινόμενα, διότι στην πνευματική πορεία ενός αγίου έχει μεγάλη σπουδαιότητα η εμπειρία της επαφής με το υπερβατικό, η οποία εκδηλώνεται κατεξοχήν μέσω ψυχικών θεάσεων και ακροαμάτων, είτε στη διάρκεια του ύπνου είτε σε συνθήκες εγρήγορσης. Στην παρούσα διατριβή οι ψυχικές εμπειρίες εξετάζονται ως αφηγηματικά στοιχεία και λογοτεχνικά μοτίβα, ενώ έμφαση δίνεται στη λειτουργία τους ως συστατικών ευρύτερης πλοκής και μυθοπλασίας. Αναδεικνύεται έτσι ο ρόλος των ονείρων και των οραμάτων στη διάρθρωση και την εξέλιξη της αφήγησης, η σύνδεσή τους με τα πρόσωπα και τις περιπέτειές τους και η ένταξή τους στη διηγηματική αλυσίδα. Το χρονικό πλαίσιο έρευνας εκτείνεται από τον 8ο έως και τον 10ο αιώνα. Η περίοδος αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο γραμματολογικό ενδιαφέρον για τη σπουδή των αγι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this dissertation is dreams, visions and related psychical experiences in the hagiographical texts of the Middle Byzantine period. The Lives of the saints include many references to such psychical phenomena, because in the spiritual course of a saint, great importance is attached to the experience of contact with the transcendent, which is primarily manifested through psychical visions and hearings, either during sleep or in waking conditions. In this dissertation, the psychical experiences are examined as narrative elements and literary motifs, while emphasis is placed on their function as components of a wider plot and fiction. This helps to highlight the role of dreams and visions in the structure and development of the narrative, their connection with the personages and their adventures and their incorporation into the narrative chain. The time frame of the investigation extends from the 8th to the 10th century. This period is of special literary-historical interest ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2025)
DOI
10.12681/eadd/54200
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54200
ND
54200
Εναλλακτικός τίτλος
Dreams and visions in the hagiographical texts of the middle byzantine period from the 8th to the 10th century
Συγγραφέας
Γοργολίτσα, Κωνσταντίνα (Πατρώνυμο: Σωτήριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας
Εξεταστική επιτροπή
Πολέμης Ιωάννης
Μαρκόπουλος Αθανάσιος
Λουκάκη Μαρίνα
Αντωνοπούλου Θεοδώρα
Κοτζάμπαση Σοφία
Βάσσης Ιωάννης
Ταξίδης Ηλίας
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Φιλολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Ελληνική λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Όνειρα; Οράματα; Βυζαντινή αγιολογία; Βίοι Αγίων; Μεσοβυζαντινή γραμματεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.