Η πρόσληψη του Ρεμπώ από τους ποιητές της γενιάς του 1920: κριτική, μετάφραση, ποιητική δημιουργία

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά την πρόσληψη του Αρθούρου Ρεμπώ στη νεοελληνική κριτική και τη νεοελληνική λογοτεχνία και ιδιαίτερα στην ποίηση του Μεσοπολέμου. Εξετάζουμε τρεις πτυχές της πρόσληψης του Αρθούρου Ρεμπώ στην Ελλάδα από το 1894 έως το 1954 : Αρχικά, τις δημοσιευμένες κριτικές για τον Ρεμπώ, στη συνέχεια, τις μεταφράσεις τριών ποιημάτων του Ρεμπώ στα ελληνικά («Le Dormeur du Val», «Sensation» και «Voyelles») και, τέλος, την επίδραση του Ρεμπώ στην ποιητική δημιουργία της Ελλάδας, Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει για πρώτη φορά μια σφαιρική εικόνα της πρόσληψης του Ρεμπώ στη νεοελληνική λογοτεχνία του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Η κριτική, η μετάφραση και η ποιητική δημιουργία αντανακλούν τις πολύπλευρες όψεις της γαλλικής κριτικής στη νεοελληνική λογοτεχνική εξέλιξη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η έρευνα επικεντρώνεται πρωτίστως στη γενιά των μετασυμβολιστών ποιητών του 1920, περίοδος που σηματοδοτεί το πρώτο στάδιο της υποδοχής του Γάλλου ποιητή στην Ελλάδα σε συλλογικό ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis studies the reception of Arthur Rimbaud in literary criticism and Modern Greek literature, particularly in the inter-war poetry. Three aspects of Arthur Rimbaud’s reception in Greece from 1894 to 1954 are addressed: First, Critical Publications on Rimbaud; second, Translations of Rimbaud into Greek (Since Rimbaud’s works are so vast, the translations are limited to three poems: “Le Dormeur du Val”, “Sensation” and “Voyelles”); and, finally, Rimbaud’s Influence on poetic creation in Greece including a comparative and intertextual analysis of poems from a thematic and socio-critical lens. This study presents for the first time in France a global image of the reception of Rimbaud in modern Greek literature of the first half of the 20th century and reflects the debates within French criticism, including an assessment of Rimbaud’s role in the Neohellenic literary evolution of the interwar period. The primary focus is on the generation of post-symbolist poets of 1920, a period wh ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Notre thèse étudie la réception d’Arthur Rimbaud dans la critique et la littérature néohellénique et en particulier dans la poésie de l’entre-deux-guerres. Nous considèrerons principalement la génération des poètes postsymbolistes de 1920 qui marque la première étape de la réception du poète en Grèce à un niveau collectif. Nous examinerons trois aspects de la réception de Rimbaud en Grèce de 1894 à 1954 : d’abord les publications critiques sur Rimbaud, puis les traductions de Rimbaud en grec (sujet si vaste que nous devrons nous limiter aux poèmes les plus souvent traduits : « Le Dormeur du Val », « Sensation » et « Voyelles »), et finalement l’influence de Rimbaud sur la création poétique en Grèce à travers une analyse comparatiste et intertextuelle des poèmes sous l’angle thématique et sociocritique. Notre étude vise ainsi à présenter pour la première fois en France une image globale de la réception de Rimbaud dans la littérature grecque moderne de la première moitié du XXe siècle qu ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 9/2025)
DOI
10.12681/eadd/54194
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54194
ND
54194
Εναλλακτικός τίτλος
The reception of Arthur Rimbaud by the Greek poets of the 1920s: criticism, translation and poetic creation
La réception d’Arthur Rimbaud chez les poètes de la génération de 1920 en Grèce: critique, traduction et création poétique
Συγγραφέας
Μπουφέα, Χριστίνα-Ελένη (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Masson Jean-Yves
Δημητρακάκης Γιάννης
Bonhomme Béatrice
Fischer Caroline
Bouchet René
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Ποίηση
Λέξεις-κλειδιά
Νεοελληνική ποίηση; 19ος – 20ος αιώνας; Γενιά του 20; Μετασυμβολιστές ποιητές; Αρθούρος Ρεμπώ (1854-1891); Rimbaldisme; Ριμπαλντισμός; Πρόσληψη; Σύγκριση; Διακειμενικότητα; Κριτική; Μετάφραση; Ποιητική δημιουργία; Γιώργος Κατσίμπαλης; Κώστας Καρυωτάκης; Κώστας Ουράνης; Ναπολέων Λαπαθιώτης; Δημήτριος Καπετανάκης; Γιώργος Κοτζιούλας; Ευρωπαϊκή/νεοελληνική λογοτεχνία; Νεοελληνική λογοτεχνία 20ού αιώνα; Μεσοπολεμική ποίηση; Μεσοπόλεμος; 19ος αιώνας και Μεσοπόλεμος; Έλληνες ποιητές της δεκαετίας του 1920; Αισθητική πρόσληψης; Θεωρία πρόσληψης; Μετάφραση ποίησης; Θεωρία μετάφρασης; Συγκριτική λογοτεχνία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.