Προηγμένη επεξεργασία με λέιζερ και φασματοσκοπία δισδιάστατων υλικών

Περίληψη

Ο τομέας των δισδιάστατα (2D) υλικά είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο ερευνητικό πεδίο από το 2004, έπειτα απο την επιτυχημένη απομόνωσης του μονοστρωματικου γραφενίου απο τον γραφιτη. Οι μοναδικές οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες των δισδιάστατων υλικών σε σύγκριση με τα τρισδιάστατα υλικά έχουν διερευνηθεί σε πολυεπιστημονικά πεδία. Μια συγκεκριμένη κατηγορία δισδιάστατων υλικών είναι οι τα διχαλκογενή μέταλλα μετάπτωσης (TMD) τα οποία αποτελούν εναλλακτική λύση ημιαγωγών έναντι του γραφενίου σε εφαρμογές όπου απαιτείται η ύπαρξη ενεργειακού χάσματος κάτι το οποίο στερείται το γραφένιο. Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η προετοιμασία και η μελέτη μονοστρωματικων TMD σε διάφορες συνθήκες χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους χαρακτηρισμού. Πειραματικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μονοστρωματικό δισουλφίδιο του βολφραμίου (WS2) τοποθετημένο σε διάφορα υποστρώματα όπως εξαγωνικό νιτρίδιο του βορίου, γραφένιο, γραφίτη, διοξείδιο του πυριτίου και επιφάνειες κατασκευασμένες με λέιζερ έτσι ώστε να ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Two-dimensional (2D) materials is a rapidly growing research field since 2004 and the breakthrough of graphene monolayer isolation. Their unique optoelectronic properties compared to their 3D counterparts have been investigated in multidisciplinary fields throughout the scientific community. A particular class of 2D materials is transition metal dichalcogenide (TMD) monolayers which are a semiconductor alternative to graphene in applications where the existence of a band gap is required. The scope of this thesis is to prepare and study TMD monolayers at various conditions using advanced characterization methods. Experimental investigations of tungsten disulfide (WS2) monolayers were performed on various substrates such as hBN, Graphene, Graphite, Silicon dioxide and laser-engineered surfaces to understand the effect of the substrate on the WS2 optical properties. Studies have shown that the properties of TMDs are affected by their surrounding environment. The temperature of the materia ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2025)
DOI
10.12681/eadd/54191
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54191
ND
54191
Εναλλακτικός τίτλος
Advanced laser processing and spectroscopy of 2D materials
Συγγραφέας
Παπαδόπουλος, Αντώνιος (Πατρώνυμο: Σπυρίδων)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Κιοσέογλου Γεώργιος
Στρατάκης Εμμανουήλ
Ρεμεδιάκης Ιωάννης
Πελεκάνος Νικόλαος
Καφεσάκη Μαρία
Παπάζογλου Δημήτριος
Λουκάκος Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΆλλες Φυσικές Επιστήμες ➨ Άλλες φυσικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Δισδιάστατα υλικά; Επεξεργασία υλικών με λέιζερ; Φασματοσκοπία παλμού διέγερσης-δειγματοληψίας; Φαινόμενα μεταφοράς
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.