Αποδοτικοί αλγόριθμοι διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων

Περίληψη

Στο πλαίσιο της διδακτορικής έρευνας, ασχολήθηκα με προβλήματα διαχείρισης δεδομένων αναπτύσσοντας μεθόδους και τεχνικές που, αφενός, διατηρούν ή βελτιώνουν το απόρρητο και την ανωνυμία των χρηστών και, αφετέρου, είναι αποτελεσματικές από άποψη χρόνου και αποθήκευσης χώρου για μεγάλου όγκου βάσεις δεδομένων. Τα ερευνητικά αποτελέσματα της εργασίας επικεντρώνονται στα εξής: Αξιολόγηση της απόδοσης των ερωτημάτων σε μια βάση δεδομένων μεγάλου όγκου χρησιμοποιώντας ή όχι τη δομή Bloom Filter. Αξιολόγηση το χρόνο φόρτου εργασίας, τη μνήμη και τη χρήση του δίσκου του προβλήματος Διατήρησης Απορρήτου Σύνδεση Εγγραφής (PPRL) στο Hadoop MapReduce Framework. Μέθοδοι απάντησης ερωτημάτων των πλησιέστερων γειτόνων σε χωροχρονικά δεδομένα (κινούμενες τροχιές χρηστών) προκειμένου να διατηρηθεί η ανωνυμία, όπου τα ερωτήματα εφαρμόζονται σε ομαδοποιημένα ή μη δεδομένα. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος k ανωνυμίας, όπου, το σύνολο ανωνυμίας με το οποίο "καμουφλάρεται" κάθε κινούμενο αντικείμενο της χωροχρονι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the context of the doctoral research, I dealt with data management problems by developing methods and techniques that, on the one hand, maintain or improve the privacy and anonymity of users and, on the other hand, are efficient in terms of time and storage space for large volumes of databases. The research results of the work focus on the following: Evaluate the performance of queries in a large volume database using or not the Bloom Filter structure. Evaluate workload time, memory and disk usage of the Privacy Preserving Record Linkage (PPRL) problem in Hadoop MapReduce Framework. Methods of answering queries of nearest neighbors to spatio-temporal data (moving users trajectories) in order to preserve anonymity, where queries are applied to clustered or non-clustered data. The k anonymity method was used, where, the set of anonymity with which each moving object of the space-time database is being camouflaged, consists of its k nearest neighbors. The robustness of the method was q ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54172
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54172
ND
54172
Εναλλακτικός τίτλος
Efficient algorithms for big data management
Συγγραφέας
Δρίτσας, Ηλίας (Πατρώνυμο: Περίανδρος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Σιούτας Σπυρίδων
Μακρής Χρήστος
Τσίχλας Κωνσταντίνος
Αλεξίου Γεώργιος
Τσώλης Δημήτριος
Τζήμας Ιωάννης
Μυλωνάς Φοίβος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Υπολογιστές, Υλικό (hardware) και Αρχιτεκτονική
Λέξεις-κλειδιά
Φίλτρα Bloom; Διατήρηση απορρήτου; Ερωτήματα K-NN; k-ανωνυμία; Χωροχρονικές βάσεις; Ανάλυση συναισθήματος; Twitter; Apache spark; Geospark
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.