Αξιοποίηση βακτηριακών γονιδίων hrp/hrc για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε αβιοτικές καταπονήσεις

Περίληψη

Η έκθεση των φυτών σε δυσμενή περιβάλλοντα αποβαίνει εξαιρετικά επισφαλής για την παραγωγικότητα και ικανότητα επιβίωσής τους, επιφέροντας παράλληλα ανάλογες προσαρμογές στα προγράμματα βελτίωσης που στοχεύουν στην ανάπτυξη ποικιλιών με γενετική ανθεκτικότητα έναντι καταπονήσεων ως την πλέον βιώσιμη προσέγγιση για την εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των καλλιεργειών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επίτευξη ανθεκτικότητας έναντι καταπονήσεων προσεγγίζεται παραδοσιακά μέσω της επιλογής ανθεκτικών γονοτύπων ή/και της μεταφοράς γνωρισμάτων ανθεκτικότητας σε ευαίσθητους γονοτύπους μέσω διασταυρώσεων. Παρά τα αδιαμφισβήτητα επιτεύγματα των κλασικών βελτιωτικών διαδικασιών, η αποτελεσματικότητά τους περιορίζεται από τον πολυγονιδιακό έλεγχο των γνωρισμάτων ανθεκτικότητας, την ύπαρξη σημαντικής αλληλεπίδρασης γονοτύπου-περιβάλλοντος, την αναγκαιότητα αξιολόγησης ενός μεγάλου αριθμού γονοτύπων, την εφαρμογή πολλαπλών κύκλων επιλογής, καθώς και τη δυσκολία επίτευξης ομοιόμορφων συνθηκών καταπόνη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Plants’ exposure to unfavorable environments is extremely insecure for their productivity and survival, bringing about at the same time breeding schemes’-related appropriate adjustments, which aim at developing plant varieties resistant against stress factors as the most sustainable approach towards ensuring economic sustainability at a global level. Achieving resistance against stress factors is traditionally approached through selection of resistant genotypes and/or cross- transfer of resistant traits. Despite the unquestionable achievements of conventional breeding techniques, their effectiveness is limited by polygenic resistance traits, the existence of genotype-environment interaction, the need of large-scale evaluation of genotypes, the application of multiple cycle selection, as well as the difficulty in achieving uniform stress conditions at the field level. The above challenges are subjected to additional constraints regarding the narrow genetic base of crop species as well a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54168
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54168
ND
54168
Εναλλακτικός τίτλος
Exploiting bacterial hrp/hrc genes to confer plant resistance against abiotic stresses
Συγγραφέας
Μητσοπούλου, Νικολέττα (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών
Εξεταστική επιτροπή
Παυλή Ουρανία
Χα Αβραάμ-Ιμπραχίμ
Σκαράκης Γεώργιος
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
Βέλλιος Ευάγγελος
Μαδέσης Παναγιώτης
Τάνη Ελένη
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονική Βιοτεχνολογία ➨ Γεωπονική βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Γενετική μηχανική; Γονίδια hrp/hrc; Nicotiana benthamiana; Μεταβολικό προφίλ; Ανθεκτικότητα έναντι αβιοτικών καταπονήσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)