Χαρτογράφηση της εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Ελλάδα: διαχείριση υγείας και νοσολογικές καταστάσεις των ζώων, προληπτικά κτηνιατρικά σχήματα και θεραπευτική, αναπαραγωγική απόδοση, παραγωγικά δεδομένα, κτηνιατρική δημόσια υγεία, κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των κτηνοτρόφων

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στη χαρτογράφηση της εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Ελλάδα, μέσω της συλλογής, από εκτροφές προβάτων και αιγών σε όλη τη χώρα, πληροφοριών και δειγμάτων για λεπτομερή επεξεργασία. Οι ειδικοί στόχοι της διατριβής είναι οι ακόλουθοι. (α) Η ανάπτυξη, χρήση και παρουσίαση ενός λεπτομερούς ερωτηματολογίου για τη συλλογή δεδομένων από εκτροφές προβάτων / αιγών, (β) Η συλλογή και η παρουσίαση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τις υποδομές, το ζωικό κεφάλαιο, τα παραγωγικά χαρακτηριστικά, τις νοσολογικές καταστάσεις, τη διαχείριση υγείας, τη διατροφή και το ανθρώπινο δυναμικό και, συνακόλουθα, η λεπτομερής χαρτογράφηση των εκτροφών προβάτων / αιγών σε όλη την Ελλάδα, (γ) Η διερεύνηση της περιεκτικότητας σε λίπος και πρωτεΐνες στο γάλα της παγολεκάνης, ο προσδιορισμός παραγόντων που δυνητικά την επηρεάζουν, η μελέτη του αριθμού των σωματικών κυττάρων και της ολικής μεσόφιλης χλωρίδας στο γάλα της παγολεκάνης, ο προσδιορισμός παραγόντων που σχετίζονται με αυξημένο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis focuses in mapping the small ruminant industry in Greece, through the collection, from sheep flocks and goat herds throughout the country, of information and samples for detailed processing. Specific objectives of the thesis are as below. (a) The development, use and presentation of a detailed questionnaire for the collection of date from sheep flocks / goat herds, (b) The collection and the presentation of detailed information regarding the infrastructures, the animals, the production characteristics, the diseases, the health management, the nutrition and the human resources and consequently the detailed mapping of sheep flocks / goat herds countrywide in Greece, (c) The investigation of fat and protein content in the bulk-tank raw milk, the description of factors potentially influencing that, the study of somatic cell counts and total bacterial counts, the evaluation of factors associated with increased somatic cell counts and increased total bacterial counts, the ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2025)
DOI
10.12681/eadd/54138
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54138
ND
54138
Εναλλακτικός τίτλος
Mapping the small ruminant industry in Greece: health management and diseases of animals, preventive veterinary medicine and therapeutics, reproductive performance, production outcomes, veterinary public health, socio-demographic characteristics of the farmers
Συγγραφέας
Λιανού, Δάφνη (Πατρώνυμο: Θωμάς)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Κτηνιατρικής. Κλινική Μαιευτικής και Αναπαραγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Φθενάκης Γεώργιος
Μαυρογιάννη Βασιλική
Caroprese Mariangela
Γκουλέτσου Παγώνα
Γκουγκουλής Δημήτριος
Βασιλείου Ναταλία
Χατζόπουλος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική ➨ Κτηνιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Κτηνιατρική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.