Ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων στην οργανική χημεία

Περίληψη

Οι αξιοσημείωτες ιδιότητες των μετάλλων μετάπτωσης μπορούν να ενισχυθούν και να ελεγχθούν με κατάλληλα σχεδιασμένους υποκαταστάτες, όπως οι φωσφίνες και τα Ν-ετεροκυκλικά καρβένια (NHCs), και αυτή ήταν μια βασική ανακάλυψη για την σημαντική επιτυχία της κατάλυσης με μέταλλα μεταπτώσεως. Η δυναμική των NHCs ως προς τις ιδιότητές τους ως υπακαταστάτες έχει διερευνηθεί διεξοδικά. Αναμφίβολα, οι πιο επιτυχημένες και ευρέως γνωστές εφαρμογές τους είναι στη μετάθεση ολεφινών με καταλύτες βασισμένους σε ρουθήνιο και στις αντιδράσεις διασταυρούμενης σύζευξης που καταλύονται από σύμπλοκα παλλαδίου, αν και τα σύμπλοκά τους με άλλα μέταλλα μετάπτωσης έχουν επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως αποτελεσματικοί καταλύτες σε ένα συνεχώς αυξανόμενο πλήθος οργανικών μετασχηματισμών. Σε αυτήν τη διατριβή, η κύρια εστίαση είναι στην κατάλυση με Au(I) και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη βιώσιμων και απλών συνθετικών οδών προς τους (προ-)καταλύτες τύπου Au(I)-NHC και στην επίδειξη της χρήσης τους σε οργανομεταλλι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The remarkable properties of transition metals can be enhanced and tuned by appropriately designed ancillary ligands, such as phosphines and N-heterocyclic carbenes (NHCs), and this was a key discovery for the immense success of transition metal catalysis. The potential of NHCs as ancillary ligands has been thoroughly explored and undoubtedly, their most successful and well-known applications are in ruthenium-catalyzed olefin metathesis and palladium-catalyzed cross-coupling reactions, although their complexes with other transition metals have also been rapidly gaining popularity as efficient catalysts in an ever-growing multitude of organic transformations. In this thesis, the primary focus is on Au(I) catalysis, and, more specifically, on the development of sustainable and simple synthetic routes to Au(I)-NHC (pre-)catalysts and demonstrating their use in catalysis-relevant organometallic synthesis, mechanistic investigations into catalytic cycles, as well as the design of innovative ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2025)
DOI
10.12681/eadd/54129
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54129
ND
54129
Εναλλακτικός τίτλος
Development and evaluation of innovative catalytic systems in organic chemistry
Συγγραφέας
Τζουράς, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Οργανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Βουγιουκαλάκης Γεώργιος
Nolan Steven
Δανόπουλος Ανδρέας
Γκιμήσης Αθανάσιος
Γεωργιάδης Δημήτριος
Cazin Catherine
Hashmi Stephen
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Οργανική χημεία
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Χημεία, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Κατάλυση με χρυσό; Ν-ετεροκυκλικά καρβένια; Ανιοντικοί υποκαταστάτες; Οργανομεταλλική σύνθεση; Μηχανιστικές μελέτες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.