Ανάπτυξη εργαλείου εφαρμογής του Παράκτιου Χωροταξικού Σχεδιασμού - case study N. Ηρακλείου

Περίληψη

Στόχος της διατριβής - Οι παράκτιες περιοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, πολύτιμα οικοσυστήματα λόγω των κοινωνικο-οικονομικών και οικολογικών ωφελειών αλλά και υπηρεσιών που προσφέρουν. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ασκούν πιέσεις στα παράκτια ενδιαιτήματα προκαλώντας πολλαπλές δυσμενείς επιπτώσεις και κυρίως απειλούν τα οφέλη που αυτά προσφέρουν. Συνεπώς, οι θαλάσσιοι διαχειριστές και οι χαράσσοντες πολιτική καλούν ολοένα και περισσότερο για καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία ικανά να κατανοήσουν τις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στις φυσικές και ανθρωπογενείς αλλαγές, με στόχο τη διαφύλαξη της οικοσυστημικής ακεραιότητας μέσω της άμβλυνσης των συγκρούσεων. Για την επίτευξη του απώτερου στόχου που αφορά την εξάπλωση των θαλάσσιων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, το συντονισμό του παράκτιου περιβάλλοντος και της θαλάσσιας οικονομίας καθώς και το ζήτημα της βιώσιμης συνύπαρξης, κρίνεται απαραίτητο ένα σχέδιο Παράκτιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΠΧΣ) που ακολουθεί προσέγγιση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Aim of the dissertation - Coastal regions are among the most valuable ecosystems due to the socioeconomic and ecological benefits and services they provide. Human activities exert pressures, leading to multiple adverse effects on coastal habitats and seriously jeopardize these benefits. Consequently, marine managers and policy-makers are increasingly calling for new approaches and tools able to fully understand the complex interactions between natural and human-induced changes, with a view to safeguarding ecosystem integrity by alleviating conflicts. To achieve the ultimate goal of expanding marine human uses, coordination of coastal environment and marine economy as well as sustainable coexistence, a Coastal Spatial Planning scheme following an ecosystem-based approach is needed. Coastal Spatial Planning (CSP) aims to resolve this contradiction in parallel with the E.U. Marine Strategy Framework Directive, among other EU Directives. The main driver and motivation of this dissertation ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2025)
DOI
10.12681/eadd/54118
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54118
ND
54118
Εναλλακτικός τίτλος
A step by step approach towards Coastal Spatial Planning initiative and its implementation in Heraklion Prefecture
Συγγραφέας
Κωστοπούλου, Ελένη (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Τσελέντης Βασίλειος Στυλιανός
Τσελεπίδης Αναστάσιος
Παρχαρίδης Ισαάκ
Παραβάντης Ιωάννης
Γεωργακέλλος Δημήτριος
Καρδιτσά Κατερίνα
Δανιήλ Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Γεωεπιστήμες, διεπιστημονική προσέγγιση
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Επιστήμες περιβάλλοντος
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Επιστήμη λήψης αποφάσεων
Λέξεις-κλειδιά
Παράκτιος χωροταξικός σχεδιασμός βασισμένος στο οικοσύστημα; Παράκτια διαχείριση; Περιβαλλοντικές πολιτικές; Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ); Τηλεπισκόπηση; Βασικοί Περιβαλλοντικοί Δείκτες (ΒΠΔ); Οικοσυστημικές υπηρεσίες; Γεωχωρική και Γεωστατιστική Ανάλυση; Ανάλυση κύριων συνιστωσών (ΑΚΣ); Οικοσυστημική Αξιολόγηση Κινδύνου; Ανάλυση Συγκρούσεων; Βιωσιμότητα; Εργαλεία λήψης αποφάσεων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.