Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και η καταπολέμηση της διαφθοράς

Περίληψη

Η διατριβή εξετάζει τη συμβολή του θεσμού της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Παρουσιάζει αναλυτικά: α) το φαινόμενο της διαφθοράς, β) το θεσμό της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας από τη γένεσή του ως σήμερα. Από την παρουσίαση και ανάλυση, αφενός των παραμέτρων που συνθέτουν το φαινόμενο της διαφθοράς, καθώς και των προσπαθειών καταπολέμησής της από τη διεθνή κοινότητα, αφετέρου της διάρθρωσης, της οργάνωσης και των αρμοδιοτήτων της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας, όπως αυτές εξελίχθηκαν στο ιστορικό διηνεκές και υφίστανται σήμερα, προκύπτει ο θεσμικός ρόλος της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στην καταπολέμηση της διαφθοράς με αιχμή του δόρατος την αρμοδιότητά της για Μη Ποινική Δήμευση. Η τελευταία εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης στη διεθνή κοινότητα δυναμικής να καταπολεμηθεί η διαφθορά προεχόντως σε μη ποινικό επίπεδο διαμέσου της κατάσχεσης του αδικαιολόγητου περιουσιακού οφέλους της διεφθαρμένης συναλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The doctoral dissertation is a standalone research on the contribution of the institution of the Office of the Commissioner General of the State before the Supreme Court of Audit of the Hellenic Republic in the fight against corruption. It analytically presents: a) the phenomenon of corruption, b) the Office of the Commissioner General of the State from its establishment until today. The overall presentation and analysis of the parameters that compose the phenomenon of corruption and of the efforts of the international community to tackle it as well as of the structure, the organization and the competences of the Office of the Commissioner General of the State as they have been developed through time until nowadays, highlight and make prominent the institutional role of the latter in the anticorruption fight using as its spearhead competence the Non-Conviction Based Asset Confiscation of unjustified wealth. The latter competence is presented and analyzed in depth to its extent, its hid ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2025)
DOI
10.12681/eadd/54099
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54099
ND
54099
Εναλλακτικός τίτλος
The Commissioner General of the State and the fight against corruption
Συγγραφέας
Κάρκαλης, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Δημητρόπουλος Ανδρέας
Δρόσος Ιωάννης
Φλογαϊτης Σπυρίδων
Βλαχόπουλος Σπυρίδων
Δελλής Γεώργιος
Παπαρρηγοπούλου Πατρίνα
Ηλιάδου Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες ➨ Ανθρωπιστικές επιστήμες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας; Ελεγκτικό Συνέδριο; Διαφθορά; Αντιδιαφθορά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.