Έλληνες και ελληνικής καταγωγής συνθέτες της διασποράς με συνθετικό έργο μετά το 1950: σονάτες για βιολί και πιάνο: ανάλυση, ερμηνεία και κριτική εκτίμηση της σονάτας για βιολί και πιάνο του Ντίνου Κωνσταντινίδη και του Boris Papandopulo

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή ξεκίνησε ως έρευνα για έργα με τίτλο Σονάτα για βιολί και πιάνο Ελλήνων και ελληνικής καταγωγής συνθετών της διασποράς μετά το 1950 με σκοπό το περιεχόμενό της να οργανωθεί σε δύο μέρη. Κατόπιν εννοιολογικής αποσαφήνισης του όρου «διασπορά», η έρευνα εστιάστηκε σε τέσσερεις ερευνητικές υποθέσεις: στην επίδραση εθνικών καταβολών στη συνθετική δημιουργία των συνθετών της διασποράς, στα περιθώρια εξέλιξης της μορφής της σονάτας, στο βιολί ως βασικό όργανο της σύγχρονης συνθετικής δημιουργίας και στη δυνατότητα εξέλιξης συνθετικών πειραματισμών και νέων εκφραστικών δυνατοτήτων του συνδυασμού βιολί/πιάνο. Το Μέρος Ι επιχειρεί να διερευνήσει τις υποθέσεις αυτές μέσω εμπειρικής έρευνας - τόσο ποσοτικής μέσω ερωτηματολογίων όσο και ποιοτικής μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων - με απώτερο στόχο να παρέχει εμπειρικό υπόβαθρο στην αναλυτική, ερμηνευτική και κριτική προσέγγιση δύο αντιπροσωπευτικών έργων συνθετών της διασποράς του Μέρους ΙΙ (Σονάτα για βιολί και πιάνο του Ντίνου Κω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present dissertation focuses on musical works entitled Sonata for violin and piano by Greek composers and composers of the Greek diaspora after 1950. The research on which it is based pertains to the investigation of four working hypotheses: a) the impact of national descent on the creative outlook of diasporic composers, b) the allowances for the evolution of sonata form, c) the role of the violin as a basic instrument in the compositional outlook of contemporary composers, and, d) the potential for the furtherance of compositional experimentations, as well as for new expressive capacities of the violin-piano combination. The dissertation is organized in three parts: Part I focuses on exploring the aforementioned working hypotheses through empirical research (both quantitatively through questionnaires and qualitatively through unstructured interviews), with the aim to provide empirical footing to the analytical, interpretative, and critical approach of two representative works of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/54090
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54090
ND
54090
Εναλλακτικός τίτλος
Greek and Greek origin composers of the diaspora with composing works after 1950: sonatas for violin and piano: presentation, interpretation and critical evaluation of the sonata for violin and piano by Dinos Constantinides and Boris Papandopulo
Συγγραφέας
Παπαματθαίου-Μάτσκε, Δανάη (Πατρώνυμο: Χάνς-Ούβε)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Χανδράκης Δημήτριος
Ζέρβας Αθανάσιος
Βούβαρης Πέτρος
Γαλιλαίας Χρίστος
Γεωργοτάς Ανδρέας
Πολίτης Ευγένιος
Καθαρίου Αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΤέχνες (Τέχνες, Ιστορία της Τέχνης, Ερμηνευτικές Τέχνες, Μουσική) ➨ Μουσική
Λέξεις-κλειδιά
Βιολί; Πιάνο; Σονάτα; Κωσταντινίδης, Ντίνος; Διασπορά; Συνθέτης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)