Παραβατικότητα, φυλάκιση και σωφρονισμός στην Κέρκυρα κατά την περίοδο της Βρετανικής Προστασίας (1815-1864)

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν η μελέτη του συστήματος φυλάκισης στο Ιόνιο Κράτος -μέσα από την περίπτωση της Κέρκυρας- και πώς αυτό το σύστημα εξελίχθηκε στη διάρκεια των ετών, υπό την επίδραση της Βρετανικής Προστασίας και των νέων θεωριών περί σωφρονισμού που επικράτησαν τον 19ο αιώνα. Στόχος μας ήταν να παρουσιάσουμε την κοινωνία εντός των φυλακών της Κέρκυρας, τους ανθρώπους που την απαρτίζουν (τρόφιμοι και υπάλληλοι), τις ιδιαίτερες σχέσεις αλληλεπίδρασης που διαμορφώνονται, τις συνθήκες διαβίωσης και την καθημερινότητα. Βασικά θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε ήταν ο τύπος του συστήματος κράτησης (κοινοβιακό ή ατομικό), η στέγαση των φυλακών, η εποπτεία και η δ/νση των φυλακών, οι εσωτερικοί κανονισμοί, το ημερήσιο πρόγραμμα, η εργασία, η διατροφή, η ένδυση, η εκπαίδευση και η θρησκευτική κατήχηση. Εστιάσαμε ιδιαίτερα στην παραβατικότητα των κρατουμένων, διερευνώντας τι θεωρείται ως παραβατικότητα εντός των φυλακών, ποιοι ήταν οι παράγοντες που οδηγούσαν σε αυτήν και πώς την α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of this thesis was the study of the prison system in the Ionian State - through the case of Corfu - and how this system evolved over the years, under the influence of British Protection and the new theories about imprisonment that prevailed in the 19th century. Our goal was to present the society inside the prisons of Corfu, the people who make it up (inmates and employees), the special interaction relationships that are formed, the living conditions and the everyday life. Key issues we dealt with were the type of detention system (community or individual), prison housing, prison supervision and management, internal regulations, daily schedule, work, food, clothing, education and religious indoctrination. We focused in particular on prisoner delinquency, exploring what was considered delinquency within prisons, what factors led to it and how the state dealt with it, through legislation, disciplinary punishments and the reward system. The work of prisoners and its evolution ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2025)
DOI
10.12681/eadd/54080
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54080
ND
54080
Εναλλακτικός τίτλος
Delinquency, imprisonment and penitence in Corfu during the period of British Protection (1815-1864)
Συγγραφέας
Δούντση, Νικολαΐς-Αθηνά (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Tμήμα Iστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Καραπιδάκης Νικόλαος
Νικολαΐδης Θεοδόσιος
Χέλμης Ανδρέας
Μπαρούτσος Φώτιος
Κοκκομέλης Νικόλαος
Μοσχόπουλος Διονύσιος
Δρακάκης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Νεότερη ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Φυλάκιση; Σωφρονισμός; Παραβατικότητα; Κανονισμός; Δεσμοφύλακας; Κοτσίρης Ιωάννης; Κέρκυρα; 19ος αιώνας; Ιόνιο Κράτος; Σωφρονιστικό σύστημα; Εργασία κρατουμένων; Πειθαρχικοί κανονισμοί; Αποδράσεις κρατουμένων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.