Συνδυασμός φωτοκαταλυτικών μετασχηματισμών για την σύνθεση ετεροκυκλικών αζωτούχων ενώσεων

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τρεις φωτοκαταλυτικές μεθοδολογίες για τη σύνθεση χρήσιμων ετεροκυκλικών αζωτούχων ενώσεων. Κοινό χαρακτηριστικό των μεθοδολογιών είναι ο καινοτόμος συνδυασμός δύο διαφορετικών φωτοκαταλυτών σε διεργασία μίας φιάλης (one pot). Σκοπός είναι τα τελικά επιθυμητά προϊόντα να συντεθούν μέσω αλλεπάλληλων φωτοχημικών αντιδράσεων χωρίς τον καθαρισμό των ενδιαμέσων, ξεκινώντας από απλά φουράνια. Ένα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό είναι η αξιοποίηση του πράσινου και βιώσιμου οξειδωτικού, οξυγόνου απλής κατάστασης, για τη σύνθεση των πρόδρομων ενώσεων.Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η σύνθεση πολυκυκλικών ενώσεων που ανήκουν στην υποκατηγορία αλκαλοειδών Ερυθρίνα. Κατά την πρώτη φωτοκαταλυόμενη διαδικασία παράγεται οξυγόνο απλής κατάστασης μέσω μεταφοράς ενέργειας. Κατά τη δεύτερη φωτοκαταλυόμενη διαδικασία πραγματοποιείται η επιθυμητή κυκλοποίηση που δίνει το βασικό σκελετό των αλκαλοειδών μέσω μεταφοράς ηλεκτρονίου και μηχανισμού ριζών. Παρουσιάζεται για πρώτη φορ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this dissertation, three photocatalytic methodologies yielding synthetically useful heterocyclic N-containing compounds are described. A common feature of these methodologies is the use of a new strategy wherein two different photocatalysts are combined in a single synthetic operation (one pot). The main goal is the development of photocascades that rapidly transform simple and readily accessible furan substrates into polycyclic products, without the need to purify the intermediates. Another common feature is the exploitation of the green and sustainable reagent, singlet oxygen, for the preparation of the precursors.In Chapter 2, the synthesis of polycyclic alkaloid frameworks or erythrina natural products is presented. The sequence developed makes use of photocatalyzed energy transfer processes to generate singlet oxygen and set up the substrates for the second photocatalyzed reaction, wherein electron transfer generates carbon-centered radicals for cyclizations that give the final ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2025)
DOI
10.12681/eadd/54069
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54069
ND
54069
Εναλλακτικός τίτλος
Combining photocatalytic transformations for the synthesis of heterocyclic Ν-containing compounds
Συγγραφέας
Μπόσβελη, Άρτεμις (Πατρώνυμο: Δαμιανός)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Βασιλικογιαννάκης Γεώργιος
Νεοχωρίτης Κωνσταντίνος
Στρατάκης Εμμανουήλ
Παυλίδης Ιωάννης
Ελευθεριάδης Νικόλαος
Σμόνου Ιουλία
Σπύρος Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Οργανική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Φωτοκατάλυση; Οξυγόνο απλής κατάστασης; Μπλε του μεθυλενίου; Φουράνια; γ-Λακτάμες; 2-Πυριδόνες; Κολιμπακτίνη; Σύνθεση αλκαλοειδών; Εωσίνη; Διαδοχικές φωτοκαταλυτικές διεργασίες; Διεργασίες μιας φιάλης; Ερυθρίνα; Επέκταση δακτυλίου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.