Η Δυτική Θεσσαλία κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού: Συνέχειες και Ασυνέχειες

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή, η οποία υπεβλήθη στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, πραγματεύεται την θέση της δυτικής Θεσσαλίας κατά την Ύστερη Εποχή Χαλκού. Παρουσιάζονται με τρόπο συγκεντρωτικό και συστηματικό οι ήδη γνωστές θέσεις, αλλά και στοιχεία (ανασκαφικά – αρχιτεκτονικά- τέχνεργα), που έχουν προκύψει από τις έρευνες των τελευταίων χρόνων και είναι αδημοσίευτα μέχρι τώρα. Στην κεραμική δόθηκε ιδιαίτερο βάρος διότι συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της στρωματογραφίας και στην προσπάθεια δημιουργίας χρονολογικής αλληλουχίας για την περιοχή. Επίσης, οι διαφοροποιήσεις στην κεραμική και ο αριθμός των εισηγμένων αγγείων βοηθούν στην κατανόηση των επαφών και των εμπορικών σχέσεων. Προκειμένου να γίνει κατανοητή η θέση της δυτικής Θεσσαλίας στον μυκηναϊκό κόσμο, κατά την Ύστερη εποχή Χαλκού, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην Κοινωνική οργάνωση και τα Σύμβολα εξουσίας καθώς και στις πολιτιστικές επαφέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhis doctoral dissertation, submitted to the Department of History and Archaeology, Faculty of Philosophy, National and Kapodistrian University of Athens, deals with the role of western Thessaly during the Late Bronze Age. The already known sites are presented in a centralized and systematic way, as well as elements (excavation findings - architectonic elements - artefacts), which have emerged from the research of recent years and which have not been published until now. Particular importance was given to pottery because it contributes significantly to the understanding of the stratigraphy and the attempt to create a chronological sequence of the region. In additional, variations in pottery and the number of vessels listed help to understand contacts and trade relations. In order to understand the position of western Thessaly in the Mycenaean world, during the Late Bronze Age, special emphasis is given on social organization and Symbols of power as well as cultural contacts and commun ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2024)
DOI
10.12681/eadd/54038
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54038
ND
54038
Εναλλακτικός τίτλος
Western Thessaly during the Late Bronze Age: Continuities and Discontinuities
Συγγραφέας
Βαϊοπούλου, Μαρία (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα Παναγιώτα
Παπαδημητρίου-Γραμμένου Άννα
Χασιακού Αφροδίτη
Πετράκης Βασίλειος
Τουρναβίτου Ιφιγένεια
Βλαχόπουλος Ανδρέας
Μπάνου Αιμιλία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ύστερη Εποχή του Χαλκού; Δυτική Θεσσαλία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.