Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και η πολιτική του ρίσκου (1955-1977)

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει την έννοια του ρίσκου στην πολιτική του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ᾽ μεταξύ των ετών 1955 και 1977 με βάση τις διαθέσιμες Κυπριακές αρχειακές πηγές. Πιο συγκεκριμένα επιχειρεί να δώσει μια οπτική της έννοιας του ρίσκου έτσι όπως το αντιλαμβανόταν, ή έδειχνε να το αντιλαμβάνεται ο Μακάριος, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι διαθέσιμες ιστορικές πηγές. Υπό το πρίσμα αυτό, στην εργασία εξετάζονται ο Κυπριακός Αγώνας του 1955-1959, η Μεταβατική περίοδος προς την Ανεξαρτησία, η Πρώτη περίοδος της Ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας (1960-1963), τα Δεκατρία Σημεία, οι έννοιες του εφικτού και του ευκταίου, η Εκκλησιαστική κρίση του 1972, η πορεία προς το 1974 και η περίοδος μετά την εισβολή, μέχρι και τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ᾽. Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών επιχειρείται ο εντοπισμός και η ανάλυση των γεγονότων που αποκαλύπτουν την κατανόηση της έννοιας του ρίσκου στις πολιτικές δηλώσεις και κινήσεις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ᾽, μιας έννοιας η οποία έχει α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This paper examines the concept of risk in the politics of Archbishop Makarios III between the years 1955 and 1977 based on the available Cypriot archival sources. More specifically, this paper tries to give a view of the concept of risk as Makarios perceived it, or seemed to perceive it, to the extent that the available historical sources allow. In this light, this work examines the Cyprus Struggle of 1955-1959, the Transition period towards Independence, the First period of the Independent Republic of Cyprus (1960-1963), the Thirteen Points, the concepts of the ‘efikton’ and ‘efkteon’ (feasible and desirable), the Ecclesiastical crisis of 1972, the path to 1974 and the period after the invasion, up to and including the death of Archbishop Makarios III. During these years, an attempt is made to identify and analyse the facts that reveal the understanding of the concept of risk in the political statements and movements of Archbishop Makarios III, a concept which has been attributed to ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2024)
DOI
10.12681/eadd/54023
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/54023
ND
54023
Εναλλακτικός τίτλος
Makarios and the politics of risk (1955-1977)
Συγγραφέας
Λουδοβίκου, Μαρία-Ελένη (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μουρέλος Ιωάννης
Μιχαηλίδης Ιάκωβος
Παπαπολυβίου Πέτρος
Χασιώτης Λουκιανός
Δορδανάς Ευστράτιος
Χατζηβασιλείου Ευάνθης
Κλάψης Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Σύγχρονη ιστορία
Λέξεις-κλειδιά
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄; Κύπρος; Κυπριακό ζήτημα; Απελευθερωτικός Αγώνας 1955-1959; Συνομιλίες Χάρντινγκ - Μακαρίου 1955-1956; Εθναρχία; Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.); Γεώργιος Γρίβας Διγενής; Τουρκία; Μεγάλη Βρετανία; Ελλάδα; Εξορία Μακαρίου Γ'; Συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου; ΕΟΚΑ; Κίνημα Αδεσμεύτων (NAM); Άπαντα Μακαρίου Γ'; Δεκατρία Σημεία; Εκκλησιαστική κρίση 1972; Τουρκική εισβολή 1974; Ένωση με την Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.