Μελέτη της ποιότητας ζωής των συγγενών φροντιστών και των ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο υπό εξωνεφρική κάθαρση και νεφρική μεταμόσχευση

Περίληψη

Εισαγωγή: H εξωνεφρική κάθαρση και η μεταμόσχευση επιφέρουν αρκετές αλλαγές στην ΠΖ, όχι μόνο των ασθενών που υποβάλλονται σε αυτήν, αλλά και των οικογενειών τους. Είναι τεκμηριωμένο ότι οι χρόνιες παθήσεις επηρεάζουν τους ασθενείς, τους συζύγους και τους στενούς συγγενείς που συμβιώνουν μαζί τους και τους φροντίζουν. Η συμμετοχή συζύγων και συγγενών στη φροντίδα των ασθενών, και ειδικότερα των ασθενών που υποβάλλονται σε μεθόδους εξωνεφρικής θεραπείας, εδραιώθηκε και διαμορφώθηκε έντονα από τις ελλείψεις του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Η συζυγική συμπεριφορά και η παρεμβατική συμμετοχή του φροντιστή στη θεραπεία του ασθενούς δύνανται να επηρεάσουν την επιβίωση των ασθενών, ενώ αντιστρόφως η διαβίωση με τους ασθενείς προκαλεί αναπόφευκτα και την επιβάρυνση των φροντιστών τους. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να μελετηθεί η μεταβολή της ΠΖ των συζύγων–συγγενών φροντιστών και η συσχέτισή της με την ΠΖ των ασθενών υπό εξωνεφρική κάθαρση και νεφρική μεταμόσχευση, να ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: Dialysis modalities and transplantation bring about several changes in the QoL, not only to the patients who undergo it, but also to their families. It is an indisputable fact that the chronic diseases affect the patients, the spouses and close relatives who live with them and take care of them. The involvement of spouses and relatives in the care of patients, especially patients undergoing kidney treatment methods, has been strongly established and shaped by the deficiencies of the healthcare system. Marital behavior and the caregiver's intrusive involvement in the patient's treatment may affect the patients' survival, while living with the patients inevitably causes a burden on their caregivers. The aim of this dissertation was to study the changes in the QoL of spouses-relatives caregivers and its correlation with the QoL of patients undergoing dialysis and kidney transplantation, to assess the relationship between burden, anxiety and depression of relatives/caregivers ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2025)
DOI
10.12681/eadd/53975
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53975
ND
53975
Εναλλακτικός τίτλος
Quality of life of informal caregivers and patients with chronic kidney disease undergoing dialysis modalities and kidney transplantation
Συγγραφέας
Βοβλιανού, Σταυρούλα (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας. Κλινική Νεφρολογική
Εξεταστική επιτροπή
Ντουνούση Ευαγγελία
Μηλιώνης Χαράλαμπος
Σκαπινάκης Πέτρος
Σιώμου Αικατερίνη
Μήτσης Μιχαήλ
Λιάμης Γεώργιος
Κοσμίδου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Σύγχρονη και Εξειδικευμένη νοσηλευτική
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Νοσηλευτική
Λέξεις-κλειδιά
Ποιότητα ζωής; Χρόνια νεφρική νόσος; Φροντιστές; Μεταμόσχευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.