Μελέτη της ανθεκτικότητας του Helicobacter pylori έναντι της κλαριθρομυκίνης με τη χρήση μοριακών διαγνωστικών μεθόδων

Περίληψη

Το Helicobacter pylori (H.pylori) ανακαλύφθηκε το 1984 από τους Barry James Marshall και John Robin Warren. Πρόκειται για ένα Gram(-) μικροαερόφιλο βακτήριο με σχήμα S και με θύσανο από 5 έως 7 πολικά επενδυμένα μαστίγια. Ο παγκόσμιος επιπολασμός του αγγίζει το 50% του ενήλικου πληθυσμού. Αν και οι περισσότεροι φορείς της νόσου παραμένουν ασυμπτωματικοί ένα ποσοστό τους δύναται να αναπτύξει γαστρίτιδα ή πεπτικό έλκος, ενώ η λοίμωξη έχει σχετιστεί με σημαντική αύξηση του κίνδυνου ανάπτυξης γαστρικού καρκίνου και λεμφώματος MALT. Η θεραπεία πρώτης γραμμής για την εκρίζωση του H.pylori περιλαμβάνει την ταυτόχρονη χορήγηση δύο αντιβιοτικών μαζί με έναν αναστολέα αντλίας πρωτονίων. Ένα από τα πιο συνηθισμένα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται είναι η κλαριθρομυκίνη. Το βακτήριο έχει την ικανότητα να αναπτύσσει αντοχή απέναντι στους χορηγούμενους αντιμικροβιακούς παράγοντες και το υψηλό ποσοστό αντοχής του στην κλαριθρομυκίνη αποτελεί την κύρια αιτία αποτυχίας των σχημάτων εκρίζωσης. Υπάρχ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Helicobacter pylori (H.pylori) was discovered in 1984 by Barry James Marshall and John Robin Warren. It is an S-shaped Gram (-) microaerophilic bacterium with a pouch of 5 to 7 polar-coated flagella. Its global prevalence is up to 50% of the adult population. Although most carriers of the disease remain asymptomatic, a proportion of them may develop gastritis or peptic ulcer, and the infection has been associated with a significant increase in the risk of gastric cancer and MALT lymphoma. First-line treatment for the eradication of H.pylori involves the simultaneous administration of two antibiotics together with a proton pump inhibitor. One of the most common antibiotics used is clarithromycin. The bacterium has the ability to develop resistance to the antimicrobial agents administered and its high rate of resistance to clarithromycin is the main cause of failure of eradication schemes. There are two main methods to determine the antimicrobial resistance. By culturing the bacterium ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2025)
DOI
10.12681/eadd/53956
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53956
ND
53956
Εναλλακτικός τίτλος
Study of Helicobacter pylori resistance to clarithromycin using molecular diagnostic methods
Συγγραφέας
Καρβέλας, Αλέξανδρος (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Μιμίδης Κωσταντίνος
Πανοπούλου Μαρία
Σγούρας Διονύσης
Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος
Τσίγαλου Χριστίνα
Δάλλα Βασιλική
Βραδέλης Στέργιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Μικροβιολογία (ιατρική)
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Γαστροεντερολογία
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΆλλες Ιατρικές Επιστήμες ➨ Ιατρική έρευνα και Πειραματική ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού; Κλαριθρομυκίνη; Ανθεκτικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.