Μελέτη των κρίσιμων περιόδων μεταγεννητικής ανάπτυξης που εξαρτώνται από τους NMDA υποδοχείς και επηρεάζουν τη λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού και του ιππόκαμπου

Περίληψη

Ως κρίσιμη περίοδο ορίζουμε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά την οποία ερεθίσματα από το περιβάλλον ρυθμίζουν την ανάπτυξη των νευρωνικών δικτύων του εγκεφάλου και δημιουργούν μόνιμες αλλαγές. Μια κρίσιμη περίοδος στο οπτικό σύστημα που έχει μελετηθεί εκτενώς αφορά στις μεταγεννητικές ημέρες 19 έως 32 κατά τις οποίες εξωγενή οπτικά ερεθίσματα είναι απαραίτητα για τη δημιουργία οφθαλμικών στηλών στο φλοιό για τον κάθε οφθαλμό. Έως τώρα όμως, καμία μελέτη δεν έχει εξετάσει συγκεκριμένες μεταγεννητικές περιόδους ανάπτυξης που να επηρεάζουν συγκεκριμένες γνωστικές λειτουργίες κατά την ενηλικίωση. Στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνηθεί η ύπαρξη κρίσιμων περιόδων για την ανάπτυξη διαφορετικών γνωστικών λειτουργιών οι οποίες βασίζονται στη λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού και του ιπποκάμπου. Η μελέτη εστιάζει στη δεύτερη μεταγεννητική εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας συμβαίνουν έντονες αλλαγές τόσο στον προμετωπιαίο φλοιό όσο και στον ιππόκαμπο, συμπεριλαμβανομένων κα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A critical period is defined as a very specific period of time during which environmental stimuli regulate the development of the neural networks of the brain and result in permanent changes. The critical period for visual system development, which has been extensively studied, is during postnatal days (p)19 to 32. During that developmental window, exogenous visual stimuli are necessary to generate the ocular dominance columns in the visual cortex. To date, however, no studies have examined specific postnatal periods of development that influence different cognitive functions in adulthood. The aim of this study is to investigate the existence of critical periods for the development of different cognitive functions that depend on proper functioning of the prefrontal cortex and hippocampus. The study focuses on the second postnatal week, during which profound changes occur in both the prefrontal cortex and the hippocampus, including changes in the expression levels of NMDA-receptor subun ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2024)
DOI
10.12681/eadd/53939
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53939
ND
53939
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of NMDA-dependant critical periods in the postnatal period that affect prefrontal cortical and hippocampal function
Συγγραφέας
Πλατάκη, Μαρία (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Τμήμα Βιολογίας. Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας και Συμπεριφοράς
Εξεταστική επιτροπή
Σιδηροπούλου Κυριακή
Νικολετοπούλου Βασιλική
Σπηλιανάκης Χαράλαμπος
Σπανάκη Κλεάνθη
Βιδάκη Μαρίνα
Χαλεπάκης Γεώργιος
Παναγής Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΒιολογία ➨ Επιστήμη της συμπεριφοράς
Λέξεις-κλειδιά
Μνήμη φόβου; Νευρωνικές ταλαντώσεις; Αναγνώριση αντικειμένων; PV-διάμεσοι νευρώνες; Κοινωνικότητα; Up states; Παρβαλβουμίνη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
159 σ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.