Η συμβολή και η αναγκαιότητα της επιχειρηματικής αριστείας ως εργαλείο αυτο-αξιολόγησης στους οικονομικούς και αθλητικούς οργανισμούς

Περίληψη

Επιχειρηματική αριστεία είναι ο τρόπος εργασίας που καθιστά ικανό έναν οργανισμό να επιτύχει μια ισορροπημένη ικανοποίηση των πελατών, εργαζομένων, μετόχων και της κοινωνίας, έτσι ώστε να αυξάνει την πιθανότητα μακροχρόνιας επιτυχίας. Το Ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη διοίκηση της ποιότητας που ιδρύθηκε το 1988 με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών οργανισμών και την προώθηση της συνεχούς επιχειρηματικής αριστείας. Αυτό το επιτυγχάνει με το Ευρωπαϊκό μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας, που περιλαμβάνει εννέα κριτήρια (1, ηγεσία, 2, ανθρώπινο δυναμικό, 3, στρατηγική και πολιτική, 4, προμηθευτές/χορηγοί/πόροι, 5, διαδικασίες, 6, αποτελέσματα για το ανθρώπινο δυναμικό, 7, αποτελέσματα για τους πελάτες, 8, αποτελέσματα για την κοινωνία και 9, οικονομικά αποτελέσματα). Μετά την εξονυχιστική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, δεν εντοπίστηκε μελέτη που να διερεύνησε τις απόψεις των εργαζομένων σε μεγάλους αθλητικούς οργανισμούς ποιοτικ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Business excellence is the way of working for enabling an organization to achieve a balanced satisfaction of customers, employees, shareholders, and society, to increase the likelihood of long-term success. The European Foundation for Quality Management, established in 1988 with the support of the EU Commission, aims to the improvement of the competitiveness of European organizations and the continuous promotion of business excellence. Those aims are achieved with the European model of business excellence, which includes nine criteria (1 leadership, 2 human resources, 3 strategy and policy, 4 suppliers/sponsors/resources, 5 processes, 6 results for human resources, 7 results for customers, 8 outcomes for society and 9 economic outcomes). After a thorough review of the literature, no study was found, that qualitatively and quantitatively investigated the aspects of employees in large sports organizations, for the use of the European model of business excellence. This study comes to fill ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2025)
DOI
10.12681/eadd/53899
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53899
ND
53899
Εναλλακτικός τίτλος
The contribution and the necessity of business excellence as a self-evaluation tool in financial and sports organizations
Συγγραφέας
Δημοπούλου, Στεφανία (Πατρώνυμο: Θωμάς)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Χουστουλάκης Εμμανουήλ
Στρίγκας Αθανάσιος
Στεργιούλας Απόστολος
΄Κυπραίος Γεώργιος
Αθανασοπούλου Πηνελόπη
Γδοντέλη Κρινάνθη
Νικολουδάκης Εμμανούηλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διοικητική Επιστήμη και Επιχειρησιακή Έρευνα
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διοίκηση
Λέξεις-κλειδιά
Διοίκηση ολικής ποιότητας; Επιχειρηματική αριστεία; Αθλητικοί οργανισμοί; Μοντέλο EFQM
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.