Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός με τεχνικές ηλεκτρονικής μικροσκοπίας υπερκραμάτων νικελίου

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά λεπτομερώς τη μικρο- και νανοδομή και αξιολογεί τη μηχανική συμπεριφορά του πρόσφατα αναπτυγμένου υπερκράματος Ni Haynes® 282®, κατόπιν υποβολής του σε θερμικές κατεργασίες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της αεροναυπηγικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας παραγωγής ενέργειας. Με γνώμονα την ανάπτυξη του κράματος για παρατεταμένη έκθεση σε υπερκρίσιμες συνθήκες λειτουργίας (Advanced Ultra-Supercritical conditions, A-USC), αφενός αξιολογήθηκε η θερμική του σταθερότητα και αφετέρου, σχεδιάστηκαν εναλλακτικές θερμικές κατεργασίες, μέσω κατάλληλης τροποποίησης της πρότυπης θερμικής κατεργασίας που ορίζει η κατασκευάστρια εταιρεία Haynes International. Πιο συγκεκριμένα, το κράμα υπεβλήθη, αρχικά, στην πρότυπη θερμική κατεργασία ομογενοποίησης και γήρανσης 2 σταδίων, ώστε να πραγματοποιηθεί ο πλήρης χαρακτηρισμός της μικρο- και νανοδομής, καθώς και των μηχανικών του ιδιοτήτων και να προσδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis examines in detail the micro- and nanostructure while evaluating the mechanical behaviour of a recently-developed Ni-based superalloy, namely Haynes® 282®, after being subjected to heat treatments, which aim to meet the challenges arising from the ever-increasing demands of the aerospace and power production industries. Considering the alloy’s long-term exposure to Advanced Ultra-Supercritical (A-USC) operating conditions, 2 aspects were thoroughly investigated; the alloy’s thermal stability and the design of alternative simplified heat treatments based on the modification of the Standard Full Heat Treatment (SFHT) proposed by Haynes International, that would result in an enhanced strengthening behaviour. More specifically, Haynes® 282® was subjected to the SFHT, encompassing a solution and 2-stage ageing treatments in order to characterize the micro- and nanostructure, assess the attained mechanical properties, and hence, determine the effect of each heat treatmen ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2024)
DOI
10.12681/eadd/53824
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53824
ND
53824
Εναλλακτικός τίτλος
Development and advanced electron microscopy characterization of Nickel-based superalloys
Συγγραφέας
Αλεξανδράτου, Αναστασία του Αθανάσιος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών. Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας
Εξεταστική επιτροπή
Φούρλαρης Γεώργιος
Παπαευθυμίου Σπυρίδων
Μιχαηλίδης Νικόλαος
Μανωλάκος Δημήτριος
Ζερβάκη Άννα
Τσακιρίδης Πέτρος
Στεργιούδη Φανή
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών ➨ Επιστήμη υλικών, χαρακτηρισμός και δοκιμές
Λέξεις-κλειδιά
Υπερκράματα νικελίου; Θερμικές κατεργασίες; Ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης ηλεκτρονίων; Μετασχηματισμοί φάσεων; Μηχανικές ιδιότητες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.