Ανάπτυξη μεθόδων για την προχωρημένη παρακολούθηση ρύπων προτεραιότητας και αναδυόμενων ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα με μη στοχευμένη σάρωση με LC/GC-QTOF-MS και χημειομετρικές τεχνικές

Περίληψη

Η διατριβή αποτελείται από πέντε μελέτες. Οι δύο πρώτες μελέτες (Κεφάλαια 3 και 4) αφορούν την εμφάνιση αναδυόμενων ρύπων στο υδάτινο περιβάλλον και την ανάπτυξη στοχευμένων και μη-στοχευμένων μεθόδων με σκοπό τη δημιουργία λίστας χημικών ουσιών για μελλοντική παρακολούθηση. Σε συνέχεια της δεύτερης μελέτης, το Κεφάλαιο 5 παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χημικές ουσίες μπορούν να τεθούν σε προτεραιότητα για ταυτοποίηση βάσει NTS (μη-στοχευμένης ανάλυσης), εξετάζοντας την εμφάνισή τους σε δειγματοληψία συνεχόμενων ημερών. Στο Κεφάλαιο 6 συζητείται η ανάπτυξη στρατηγικής για q-NTS (ποσοτική μη-στοχευμένη ανάλυση) χρησιμοποιώντας το όργανο GC-HRMS και η εφαρμογή της σε περιβαλλοντικά δείγματα. Το τελευταίο κεφάλαιο εξετάζει τη χρήση θαλάσσιων σπόγγων ως πιθανή λύση για μελέτες βιο-μεγέθυνσης των αναδυόμενων ρύπων. Εδώ, παρέχεται μια σύντομη περίληψη αυτών των μελετών: Στην πρώτη μελέτη, αξιολογήσαμε την πιθανή εμφάνιση αναδυόμενων ρύπων σε δεξαμενές πόσιμου νερού μ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis is consisted of five studies. The first two studies (Chapters 3 and 4) are about the occurrence of ECs in aquatic environment and development of target, suspect and non-target screening strategies to create list of chemicals for regulatory monitoring. In addition, following up the second study, Chapter 5 provides information about how chemicals can be prioritized for NTS based identification by looking into their exposure pattern in the daily based environmental sampling. Chapter 6 discusses about the development of strategy for q-NTS in GC-HRMS instrument and its application in environmental samples. The last chapter discusses about the use of marine sponges as potential source for bio-magnification studies of ECs. Here, a brief summary of these studies is provided: In the first study, we evaluated possible occurrence of ECs in drinking water reservoirs by means of wide-scope target, suspect and non-target screening. This is the first comprehensive evaluation of quality of ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2025)
DOI
10.12681/eadd/53750
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53750
ND
53750
Εναλλακτικός τίτλος
Development of methods for the advanced monitoring of priority pollutants and emerging contaminants in environmental samples by LC/GC-QTOF-MS, through non target screening approaches and chemometrics
Συγγραφέας
Νικολοπούλου, Βαρβάρα του Ιωάννης
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ι. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Θωμαΐδης Νικόλαος
Οικονόμου Αναστάσιος
Κόκκινος Χρήστος
Ρούσσης Βασίλειος
Ιωάννου Ευσταθία
Γκίκας Ευάγγελος
Καραβόλτσος Σωτήριος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Αναλυτική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Περιβαλλοντικά δείγματα; Αναδυόμενοι ρύποι; Φασματομετρία μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας; Μη στοχευμένη ανάλυση; Χημειομετρία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.