Υγρή βιοψία-μοριακή διάγνωση καρκίνου: ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων και αντίστοιχου ctDNA και κλινική αξιολόγηση της ετερογένειάς τους στον καρκίνο μαστού

Περίληψη

Η υγρή βιοψία (liquid biopsy) αποτελεί μία ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση η οποία παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικές με την εξέλιξη του όγκου μέσω της ανάλυσης του περιφερικού αίματος επιτρέποντας την παρακολούθηση του ασθενούς σε πραγματικό χρόνο. Η υγρή βιοψία βασίζεται κυρίως στην ανάλυση των κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων (Circulating Tumor Cells, CTCs) και του εξωκυττάριου καρκινικού DNA (circulating tumor DNA, ctDNA). Η ανάλυση μονήρων CTCs (single CTCs) παρέχει τη δυνατότητα να αποσαφηνιστούν οι διάφοροι μηχανισμοί στους οποίους οφείλεται η ετερογένεια των καρκινικών κυττάρων στον ίδιο ασθενή καθώς και της εξέλιξης του όγκου. Η ανίχνευση μεταλλάξεων σε δείγματα υγρής βιοψίας (ctDNA και CTCs) αποτελεί μία πρόκληση καθώς απαιτεί εξαιρετικά ευαίσθητες τεχνικές λόγω της παρουσίας του πολύ χαμηλού ποσοστού μεταλλαγμένων αλληλίων στο σύνολο των φυσιολογικών.Στην παρούσα διατριβή, αρχικά αναπτύχθηκε μία εξαιρετικά ευαίσθητη και ειδική μεθοδολογία για την ανίχνευση τεσσάρων ESR ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Liquid biopsy is a minimally invasive approach that provides important information regarding the tumor progression through the analysis of peripheral blood allowing real-time monitoring of the patient. Liquid biopsy is mainly based on the analysis of circulating tumor cells (CTCs) and extracellular tumor DNA (ctDNA). The analysis of single CTCs provides the possibility to elucidate the various mechanisms underlying the heterogeneity of cancer cells within the patient as well as those of tumor progression. The detection of mutations in liquid biopsy samples (ctDNA and CTCs) requires highly sensitive techniques due to the low frequency of mutated alleles in the total wild-type background.In the present PhD thesis, we initially developed and analytically validated a novel, highly sensitive and specific ESR1-NAPA assay for the detection of four ESR1 mutations (Y537S, Y537C, Y537N and D538G). The ESR1-NAPA assay is based on the combination of: (a) a NaME-PrO step to eliminate the wild-type ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2025)
DOI
10.12681/eadd/53712
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53712
ND
53712
Εναλλακτικός τίτλος
Liquid biopsy-molecular diagnosis of cancer: development of assays for the analysis of circulating tumor cells and ctDNA and clinical evaluation of their heterogeneity in breast cancer
Συγγραφέας
Στεργιοπούλου, Δήμητρα (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ι. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Λιανίδου Ευρύκλεια
Παπαδημητρίου Χρίστος
Μάρκου Αθηνά
Makrigiorgos Gerasimos
Ψυρρή Αμάντα
Καλλέργη Γαλάτεια
Αλεξόπουλος Λεωνίδας
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Αναλυτική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Υγρή βιοψία; Κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα (CTCs); Εξωκυττάριο καρκινικό DNA (ctDNA); drop-off ddPCR; DNA μεταλλάξεις; PIK3CA; ESR1; CK-19; ESR1 μεθυλίωση; Ελάχιστη υπολειμματική νόσος; Καρκίνος μαστού
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.