Μελέτη των οργανοφωσφορικών εστέρων στο περιβάλλον: αξιολόγηση της περιβαλλοντικής τύχης και του κινδύνου

Περίληψη

Οι οργανοφωσφορικοί εστέρες (OPEs) χρησιμοποιούνται είτε ως πρόσθετα σε εύφλεκτα υλικά (ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές, οχήματα, αφρός πολυουρεθάνης, υφάσματα) για την πρόληψη ή καθυστέρηση της πυρκαγιάς είτε ως πλαστικοποιητές για την προστασία ή ενίσχυση των ιδιοτήτων των πλαστικών. Έχουν ανιχνευτεί τόσο στο αβιοτικό όσο και στο βιοτικό περιβάλλον, ενώ η έκθεση σε αυτές τις ενώσεις προκαλεί ανησυχία σχετικά με κυτταροτοξικότητα, νευροτοξικότητα, καρκινογένεση και ενδοκρινική διαταραχή. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την παρουσία των OPEs στο υδάτινο περιβάλλον της Ελλάδας. Στόχος της διατριβής είναι η ολοκληρωμένη μελέτη της παρουσίας, της περιβαλλοντικής τύχης και της επικινδυνότητας των οργανοφωσφορικών εστέρων (ΟPEs) στο αστικό/παράκτιο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης. Αναπτύχθηκαν και επικυρώθηκαν μέθοδοι προσδιορισμού 11 ΟΡΕs σε υγρά και στερεά περιβαλλοντικά δείγματα μέσω εκχύλισης στερεάς φάσης ή εκχύλισης υποβοηθούμενης με υπερήχους, ενώ ο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Organophosphate esters (OPEs) are used either as additives to flammable materials (electrical/electronic devices, vehicles, polyurethane foam, textiles) to prevent or delay a fire or as plasticizers to protect or enhance the properties of plastics. They have been detected in both abiotic and biotic environments. Exposure to these compounds is of high concern due to their possible cytotoxicity, neurotoxicity, carcinogenicity and endocrine disruption. To date, there is no data on the presence of OPEs in the aquatic environment of Greece. The aim of the present dissertation is the comprehensive study of the presence, environmental fate, and risk of organophosphate esters (OPEs) in the urban-coastal environment in the region of Thessaloniki. Analytical methods were developed for the determination of 11 OPEs in various aqueous and solid environmental samples, using solid phase extraction or ultrasound-assisted extraction followed by gas chromatography tandem mass spectrometry (GC-MS/MS). Mo ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 4/2025)
DOI
10.12681/eadd/53624
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53624
ND
53624
Εναλλακτικός τίτλος
Study of organophosphate esters in the environment: environmental fate and risk assessment
Συγγραφέας
Παντελάκη, Ιωάννα του Ευστράτιος
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας. Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Βουτσά Δήμητρα
Σαμαρά-Κωνσταντίνου Κωνσταντινή
Λαμπροπούλου Δημητρούλα
Ζαχαριάδης Γεώργιος
Ζουμπούλης Αναστάσιος
Καλαντζή Όλγα-Ιωάννα
Καραπαναγιώτη Χρυσή
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Αναλυτική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Οργανοφωσφορικοί εστέρες (OPEs); Επιβραδυντές φλόγας; Υδάτινο περιβάλλον; Εκτίμηση κινδύνου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.