Φυσικό-χημικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των αιωρούμενων σωματιδίων: σχετιζόμενες πηγές διαφορετικής κλίμακας: επιπτώσεις στη δημόσια υγεία

Περίληψη

Ένας μεγάλος αριθμός τοξικολογικών και επιδημιολογικών μελετών συσχετίζει τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα των Μεγαλουπόλεων με βραχύ-μακροχρόνιες επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία. Παρόλα αυτά υπάρχει μια ευρύτατη συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα ως προς ποια φυσικά-χημικά χαρακτηριστικά των αιωρούμενων σωματιδίων ευθύνονται για τα αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία. Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι εκτός από το μέγεθος των αιωρουμένων σωματιδίων, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η χημική σύσταση τους. Αυτή οφείλεται στην ικανότητά τους να μεταφέρουν εν δυνάμει τοξικά στοιχεία, προσροφούμενα στην επιφάνεια τους, στους πνεύμονες, όπου και παρατηρείται υψηλότατη δυνατότητα απορρόφησης για διάφορα ιχνοστοιχεία και βαρέα μέταλλα.Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η συστηματική μελέτη φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων, με συνδυασμένη χρήση αναλυτικών τεχνικών, στην περιοχή της Αθήνας. Κατά τον αρχικό σχεδιασμό του π ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

A large number of toxicological and epidemiological studies associate the levels of particulate matter concentrations in the atmosphere of megacities with short- and long-term effects on human health. However, there is a wide discussion in the scientific community, as to which physical and chemical characteristics of particulate matter are responsible for the negative health outcomes. It is widely accepted that, in addition to the size of the particles, the chemical composition plays an important role. This is due to their ability to potentially transport toxic elements, absorbed on their surface, to the lungs, where a high absorption capacity is observed for various trace elements and heavy metals.The aim of this thesis is the systematic study of the physical and chemical characteristics and properties of airborne particles, through a combined use of analytical techniques, in the region of Athens.During the initial design of the measurement protocol, two locations with different urban ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53585
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53585
ND
53585
Εναλλακτικός τίτλος
Physical-chemical characteristics and propertiesof airborne particles: associated sources of different scales: impacts on public health
Συγγραφέας
Χεριστανίδης, Σταύρος (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας ΙΙ : Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Χαλουλάκου Αρχοντούλα
Μουτσάτσου Αγγελική
Κουτράκης Πέτρος
Βουτσάς Επαμεινώνδας
Παυλάτου Ευαγγελία
Σαρίμβεης Χαράλαμπος
Τσακανίκας Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Επιστήμες περιβάλλοντος
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Περιβαλλοντική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Αιωρούμενα σωματίδια; Επιφανειακή κάλυψη; Επιφανειακή κάλυψη πνευμόνων; Δημόσια υγεία; Στοιχειακή ανάλυση; Επιμερισμός πηγών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)