Αισθητική αντίληψη σε εκπαιδευτικά πλαίσια, ο διαμεσολαβητικός ρόλος των αλληλεπιδράσεων δασκάλου-μαθητών, τα σχήματα αντίληψης και τα χρησιμοποιούμενα συστήματα υπολογιστών

Περίληψη

Το ερευνητικό πρόβλημα της παρούσας μελέτης επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές αντιλαμβάνονται, ανταποκρίνονται και αξιολογούν τα έργα ζωγραφικής στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Συνολικά, η παρούσα μελέτη συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας καλύτερης κατανόησης των τρόπων με τους οποίους οι αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών-μαθητών, τα σχήματα αντίληψης και τα χρησιμοποιούμενα μέσα μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη, τις αντιδράσεις και τις αξιολογήσεις των μαθητών για τους πίνακες ζωγραφικής.Μια κεντρική υπόθεση ήταν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες διαμεσολαβούνται από εργαλεία και σύμβολα. Σε αυτή τη βάση συζήτησα τον πιθανό διαμεσολαβητικό ρόλο της γλώσσας και των τεχνουργημάτων, όπως οι υπολογιστές και οι συλλογές έργων τέχνης, στις αισθητικές δραστηριότητες. Επιπλέον, αναπτύσσοντας ένα εννοιολογικό πλαίσιο για τη μελέτη των αισθητικών/εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, συζήτησα τη θέση, τη διάθεση και τη διαδραστική διάσταση των δραστηριοτήτων. Τα κύρια ερευνητ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research problem of the present study is focused on the ways students perceive, respond to and evaluate paintings in the context of educational activities. Overall, this study contributes to the development of a better understanding of the ways the teacher-students’ interactions, the schemas of perception and the artifacts employed might influence students’ perception, responses to and evaluations of paintings.A central assumption was that activities are mediated by tools and symbols. On this basis I discussed the possible mediational role of language and artifacts such as computers and artworks’ collections in aesthetic activities. Furthermore, developing a conceptual framework for the study of aesthetic/educational activities, I discussed the positional, dispositional and interactive dimension of activities. The main research questions were focused on the investigation of the ways aesthetic perception is mediated by a) a computer programme (KGEM) designed to offer access to image ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53584
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53584
ND
53584
Εναλλακτικός τίτλος
Aesthetic perception in educational contexts, the mediational role of teacher-students’ interactions, the schemas of perception and the computer artifacts employed
Συγγραφέας
Κόλλιας, Ανδρέας του Αναστάσιος
Ημερομηνία
1998
Ίδρυμα
University of Sussex
Εξεταστική επιτροπή
Eraut Michael
Abbs Peter
Cooper Barry
Goodyear Peter
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Υπολογιστές στην εκπαίδευση; Αισθητική αντίληψη; Αλληλεπίδραση δασκάλου-μαθητών; Αισθητική αγωγή
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.