Μελέτες του μηχανισμού κατάλυσης από χρυσό αντιδράσεων μεταξύ αρωματικών αζωτούχων ετεροκυκλικών μορίων και αλκυνίων με υπολογισμούς θεωρίας συναρτησιακών πυκνότητας

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρείται η μελέτη του μηχανισμού αντιδράσεων καταλυόμενων από καταλύτες χρυσού με τη χρήση υπολογισμών DFT (Θεωρίας Πυκνότητας Συναρτησιοειδούς).Mελετήσαμε τις καταλυόμενες από χρυσό (Ι) αντιδράσεις 1) [4+2] προσθήκης των 1,3-διινίων με δακτυλίους πυρολίου και ινδολίου που οδηγούν σε υποκατεστημένα ινδόλια και καρβαζόλια αντίστοιχα 2) την [3+2] προσθήκη αλκινίων στο ανθρανύλιο που οδηγούν στον σχηματισμό 7-ακυλο-ινδολίων και 3) την [3+2] προσθήκη των ανθρανυλίων, των 1,2,4-οξαδιαζολίων ή των 4,5-διυδρο-1,2,4-οξαδιαζολίων και του ιναμιδίου PhC≡C-N(Ts)Me, που παράγει τόπο-εκλεκτικά 2-αμινο-3-φαίνυλο-7-ακυλο ινδόλια, Ν-ακυλο-5-αμινο-ιμιδαζόλια ή Ν-άλκυλο-4-αμινο-ιμιδαζόλια, αντίστοιχα.Στην αντίδραση 1, τα μονοπάτια της αντίδρασης βρέθηκαν περισσότερο περίπλοκα από ότι είχαμε υποθέσει. Στην περίπτωση του σχηματισμού των καρβαζολίων, ένα ανταγωνιστικό μονοπάτι περιλαμβάνει τον σχηματισμό ενός απρόσμενου σπειρανικού ενδιαμέσου που προχωρά μέσω μετάθεσης ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis we studied the mechanism of series of gold catalyzed reactions with the use of DFT (Density Functional Theory) computations.We studied the gold(I) catalyzed reaction of 1) [4+2] addition reaction of 1,3-diynes with pyrrole and indole rings leading to substituted indoles and carbazoles, respectively 2) [3+2] addition reaction of alkynes onto anthranils that furnishes 7-acylindoles and 3) [3+2] reaction between anthranil, 1,2,4-oxadiazole or 4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazole and an ynamide, PhC≡C-N(Ts)Me that produces regioselectively 2-amino-3-phenyl-7-acyl indoles, N-acyl-5-aminoimidazoles or N-alkyl-4-aminoimidazoles, respectively.For the reaction 1, pathways are found to be significantly more complex than we had anticipated. In the case of carbazoles formation, one competitive route involves the generation of an unexpected spirane intermediate evolving via a 1,2-alkenyl migration. Τhe current study also serves to highlight the importance of fundamental steps that are often ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53502
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53502
ND
53502
Εναλλακτικός τίτλος
Mechanistic studies of gold-catalyzed reactions between aromatic nitrogen heterocycles and alkynes using density functional theory calculations
Συγγραφέας
Στυλιανάκης, Ιωάννης του Γεώργιος
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Φαρμακευτικής
Εξεταστική επιτροπή
Κολοκούρης Αντώνιος
Lopez Carlos-Silvia
Τσοτίνης Ανδρέας
Τζέλη Δήμητρα
Σαρλή Βασιλική
Βουγιουκαλάκης Γεώργιος
Faza Olalla-Nieto
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Φυσική και Θεωρητική χημεία
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Οργανική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Καταλύτες χρυσού; Μηχανισμός αντίδρασης; Κβαντική χημεία; Υποκατεστημένα ινδόλια; Υποκατεστημένα 1,3-ιμιδαζολία; Υποκατεστημένα καρβαζόλια
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.