Το σώμα είναι το μήνυμα: εννοιολογική και πειραματική διερεύνηση της εικονικά πραγματωμένης εμπειρίας

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) είναι η εκ νέου εννοιολόγηση της Εικονικής Εμπειρίας και, ακολούθως, του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, και αξιολόγησης αυτής, με τρόπο που ενημερώνει εξίσου τον σχεδιασμό εμπορικών εφαρμογών όσο και την πειραματική έρευνα. Η ΔΔ εξετάζει κατά πόσο εντοπίζονται επαρκείς λογικές ενδείξεις και αποδείξεις ότι η Εικονική Εμπειρία είναι αντικειμενική και συνεπώς χρήζει διαχωρισμού από υποκειμενικές και περιπτωσιακές επιδράσεις σχεδιασμού που βασίζονται σε στοιχεία των εκάστοτε εφαρμογών και όχι στην εμπειρία εμβύθισης αυτή καθαυτή. Τα ιστορικά τεχνουργήματα της Εικονικής Πραγματικότητας (ΕιΠ) και η διαχρονική πολιτιστική σημασία της, η τεχνολογική της ανάπτυξη από τον 18ο αιώνα έως τη σύγχρονη εκβιομηχάνισή της, καθώς και οι υπάρχουσες θεωρητικές και εννοιολογικές της βάσεις, είναι αλληλένδετα. Δεν δύναται οποιοδήποτε εξ αυτών των σημείων να διευρυνθεί ανεξάρτητα από τα άλλα. Συνεπώς, στο πλαίσιο αναστοχασμού και επίλυσης μεθοδολογικών ελλείψεων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present thesis is the conceptualization and methodological reconfiguration of the VR experience and its design, development, and evaluation, in a manner that may equally inform application design and experimental VR research. The main question addressed is whether there are enough indications and proof that the VR experience is objective and distinctive to the affective experiences triggered by VR application-specific design. VR’s historical manifestations and cultural significance, its technological development from the 18th century up until its contemporary industrialization, along with its theoretical and conceptual basis are interconnected. Any which one cannot be discussed without the other and paying equal attention to all of VR facets is critical for a field intro/retrospection that may illuminate and solve methodological shortcomings. This work proposes a novel conceptual framework, labelled as the Virtually Realized Experience (VRdE), that can address current ch ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2025)
DOI
10.12681/eadd/53456
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53456
ND
53456
Εναλλακτικός τίτλος
The body is the message: conceptual and experimental examination of the virtually realized experience
Συγγραφέας
Τζαρντάνοβα, Έλενα (Πατρώνυμο: Βλαντιμίρ)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Εξεταστική επιτροπή
Κασαπάκης Βλάσιος
Γαβαλάς Δαμιανός
Καταπότη Δέσποινα
Βοσινάκης Σπυρίδων
Αναγνωστόπουλος Χρήστος
Αβούρης Νικόλαος
Χαρίτος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική, διεπιστημονική προσέγγιση
Λέξεις-κλειδιά
Εικονική πραγματικότητα; Πειραματικός σχεδιασμός; Επανεννοιολόγηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.