Επίλυση και κατασκευή μαθηματικού προβλήματος σε μαθητές δημοτικού: ο ρόλος των διαγραμμάτων

Περίληψη

Η δημιουργία και η χρήση ενός διαγράμματος αποτελεί μία από τις στρατηγικές που συνιστάται συχνά για την επίλυση των μαθηματικών λεκτικών προβλημάτων. Στην κατασκευή προβλημάτων ένα διάγραμμα μπορεί να αποτελέσει αφορμή για δημιουργία νέων προβλημάτων ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό της λύσης σε ένα πρόβλημα που έχει κατασκευασθεί.Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να διερευνήσει τον ρόλο των διαγραμμάτων κατά την επίλυση και κατασκευή λεκτικού μαθηματικού προβλήματος αθροιστικής δομής από μαθητές της Δ’ δημοτικού. Στόχος ήταν να εξετασθεί αν οι μαθητές μπορούν να μάθουν να χρησιμοποιούν διαγράμματα μέσα από μία διδακτική παρέμβαση προσανατολισμένη στην επίλυση και κατασκευή μαθηματικών προβλημάτων μέσω διαγραμμάτων, ώστε να διευκολύνουν τις διαδικασίες επίλυσης και κατασκευής προβλημάτων, αλλά και να εντοπισθούν οι πιθανές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη δημιουργία και χρήση διαγραμμάτων. Στην έρευνα, η οποία στηρίχθηκε στη μέθοδο του σχεδιασμού (DBR), 45 μαθητές της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Creating and using a diagram is one of the strategies often recommended for solving math word problems. In problem-posing a diagram can be used to create new problems, or it can be used to design the solution to a problem that has been posed.The purpose of this research was to investigate the role of diagrams during solving and posing addition and subtraction word problems by fourth-grade students. The aim was to examine whether students can learn to use diagrams through a teaching intervention oriented at problem-solving (P-S) and problem-posing (P-P) through diagrams, to facilitate the processes of solving and posing problems, but also to identify students’ difficulties while generating and using diagrams.In the research, which was based on the design method (DBR), 45 fourth-grade students participated in a teaching intervention program of 13 lessons on solving and posing addition and subtraction word problems using diagrams. The students' abilities in P-S, P-P and diagrams were reco ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2025)
DOI
10.12681/eadd/53331
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53331
ND
53331
Εναλλακτικός τίτλος
Problem–solving and problem-posing in primary school students: the role of diagrams
Συγγραφέας
Μπακαλίδου, Άννα (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Τζεκάκη Μαριάννα
Παπανδρέου Μαρία
Παπαδόπουλος Ιωάννης
Σακονίδης Χαράλαμπος
Χρήστου Κωνσταντίνος
Δεσλή Δέσποινα
Καλδρυμίδου Μαρία
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΜαθηματικά ➨ Μαθηματικά, γενικά
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Διδασκαλία και κατάρτιση
Λέξεις-κλειδιά
Μαθηματικό λεκτικό πρόβλημα; Επίλυση μαθηματικού προβλήματος; Κατασκευή μαθηματικού προβλήματος; Διαγράμματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.