Επίδραση του τύπου του τσιμέντου στην ανθεκτικότητα κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος που εκτίθενται στις ελληνικές περιβαλλοντικές συνθήκες

Περίληψη

Το ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της επίδρασης των διαφορετικών τύπων τσιμέντου στην ανθεκτικότητα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και της επίδρασης των διαφορετικών κλιματολογικών δεδομένων σε αυτές. Η διατριβή ξεκινάει με τη μελέτη της βιβλιογραφίας πάνω στην ανθεκτικότητα των κατασκευών από σκυρόδεμα. Αφού μελετήθηκαν οι παράγοντες διάβρωσης των κατασκευών από σκυρόδεμα και η συμβολή τους στη μείωση της ανθεκτικότητας των κατασκευών, αποφασίστηκε η διερεύνηση της διάβρωσης εξ αιτίας της ενανθράκωσης και των χλωριόντων. Το πειραματικό μέρος της διατριβής, αφορά την παρασκευή δοκιμίων κονιαμάτων και σκυροδεμάτων με χρήση τεσσάρων τύπων τσιμέντου: CEM I 42.5N, CEM ΙΙ/A-Μ (P-LL) 42.5Ν, CEM IΙ/B-Μ (W-P-LL) 32.5N και CEM II/(B-LL) 32.5N. Οι ιδιότητες που μελετήθηκαν είναι: αντοχή σε θλίψη, βάθος φυσικής ενανθράκωσης, βάθος επιταχυνόμενης ενανθράκωσης, βαθμός διείσδυσης χλωριόντων, και υδατοαπορροφητικότητα.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The research object of this Doctoral thesis is the investigation of the effect of different types of cement on the durability of reinforced concrete structures and the effect of different climatic data on them. The thesis begins with the study of the literature on the durability of concrete structures. After studying the corrosion factors of concrete structures and their contribution to reduction of durability of structures, it was decided to investigate corrosion due to carbonation and chlorides. The experimental part of the thesis concerns the preparation of mortar and concrete speciemens using four types of cement: CEM I 42.5N, CEM II/A-M (P-LL) 42.5N, CEM II/B-M (W-P-LL) 32.5 N and CEM II/(B-LL) 32.5N. The properties studied are: compressive strength, depth of natural carbonation, depth of accelerated carbonation, degree of chloride penetration, and water absorption.
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2025)
DOI
10.12681/eadd/53253
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53253
ND
53253
Εναλλακτικός τίτλος
Influence of the type of cement on the durability of reinforced concrete structures exposed to various environments in Greece
Συγγραφέας
Τάσσος, Χρήστος (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2023
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων Οικοδομικής και Δομικών Υλικών. Εργαστήριο Δομικών Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Σίδερης Κοσμάς
Σάββα Αθηνά
Καραμπίνης Αθανάσιος
Παπαδάκης Ευάγγελος
Μπαδογιάννης Ευστράτιος
Παπαγιάννη Ιωάννα
Ταστάνη Σουζάνα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Πολιτική μηχανική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Πολιτικού Μηχανικού ➨ Κατασκευή και Οικοδομική τεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Τύπος τσιμέντου; Ενανθράκωση; Ανθεκτικότητα; Αειφορία στις κατασκευές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.