Αντιδράσεις εργαζομένων από της εξαγοράστρια και την εξαγορασθείσα εταιρία προς την διαδικασία ενσωμάτωσης της εξαγοράς: μία ποιοτική και μία ποσοτική μελέτη για τους προγενέστερους παράγοντες και τα αποτελέσματα

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή χρησιμοποιεί τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδομένα για να εξετάσει την επιρροή του αντίκτυπου, του πλαισίου, της διαδικασίας και των προσωπικών παραγόντων μιας εξαγοράς στις αντιδράσεις των εργαζομένων απέναντι στην εξαγορά και, με τη σειρά τους, τον αντίκτυπό τους στην επιτυχία της ολοκλήρωσης της εξαγοράς. Ο κύριος σκοπός της ποιοτικής μελέτης είναι η εις βάθος διερεύνηση των γνωστικών αξιολογήσεων, των συναισθηματικών και των συμπεριφορικών αντιδράσεων των εργαζομένων έναντι των εξαγορών, και του τρόπου με τον οποίο αυτά συνδέονται με τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης της εξαγοράς. Επιπλέον, η ποιοτική μελέτη εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι αντιδράσεις των εργαζομένων μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, από τη στιγμή της ανακοίνωσης της επερχόμενης εξαγοράς έως και ένα χρόνο μετά την έναρξη της ενσωμάτωσης, καθώς και τους λόγους και τα αποτελέσματα αυτών μεταβολών. Τέλος, παρέχει μια σύγκριση μεταξύ των αντιδράσεων των εργαζομένων από την ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis uses both qualitative and quantitative data to examine the integrative influence of impact, context, process, and personal factors of an acquisition, on employees’ reactions and attitudes towards the acquisition and, in turn, their impact on the integration success of the acquisition. The main purpose of the qualitative study is an in-depth investigation of employees’ cognitive appraisals, emotions, and behavioural reactions towards acquisitions and how these are associated with the integration process and outcomes. In addition, the qualitative study examines how employees’ cognitive appraisals, emotions, and behavioural reactions shift over time, from the time of the announcement of the upcoming acquisition until one year after the beginning of integration, as well as the reasons and outcomes of those shifts. Finally, it provides a comparison between acquirers’ and targets’ responses to illustrate significant differences regarding their cognitive, emotional, and beh ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2025)
DOI
10.12681/eadd/53167
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53167
ND
53167
Εναλλακτικός τίτλος
Acquirers’ and Targets’ reactions to post-acquisition’s integration process: a qualitative and a quantitative study of associated antecedents and outcomes
Συγγραφέας
Μαυράκη, Ευαγγελία-Ζωή (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Εξεταστική επιτροπή
Βακόλα Μαρία
Παπαδάκης Βασίλειος
Παπαλεξανδρής Αλέξανδρος
Νικάνδρου Ειρήνη
Θάνος Ιωάννης
Σαρρή Αικατερίνη
Γκορέζης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Οργανωσιακή συμπεριφορά και Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
Λέξεις-κλειδιά
Εξαγορές; Ενσωμάτωση μετά την εξαγορά; Οργανωσιακή αλλαγή; Αντιδράσεις στην αλλαγή; Αποτελέσματα ενσωμάτωσης μετά την εξαγορά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.