Επίδραση ενδοκρινικών διαταρακτών σε αναπαραγωγικές παραμέτρους στην όρνιθα

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκαν in vivo και in vitro πειραματισμοί με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης των ενδοκρινικών διαταρακτών στις αναπαραγωγικές παραμέτρους της όρνιθας καθώς και στην ανοσολογική απόκριση του οργανισμού από την επαγόμενη ενεργοποίηση του LPS. Στους in vivo πειραματισμoύς, μελετήθηκε κατά πόσο η χορήγηση ενδοκρινικών διαταρακτών (φουμονισίνη, δελταμεθρίνη, ζεαραλενόνη, λινδάνιο και μονενσίνη) διαμέσου της τροφής επηρεάζει την έκφραση των TLRs, των κυτταροκινών, των HRs και του γονιδίου της ΑΜΗ στους όρχεις, in vivo. Κατά τους in vitro πειραματισμούς, μελετήθηκε το προφίλ έκφρασης των HRs και του γονιδίου της AMH στα Sertoli και κοκκώδη κύτταρα της όρνιθας μετά την επώαση των κυττάρων με FB1, ΕΕ2, LPS, συνδυαστικά FB1 και LPS και τέλος, συνδυαστικά ΕΕ2 και LPS. Επιπλέον, μελετήθηκε το προφίλ έκφρασης των TLRs στα κοκκώδη κύτταρα της όρνιθας μετά την επώαση των κυττάρων με FB1, ΕΕ2, LPS, συνδυαστικά FB1 και LPS και τέλος, συνδυαστικά ΕΕ2 και LPS. Η αμφίδρομη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In the present study, in-vivo and in-vitro experiments were carried out with the purpose of investigating the effect of endocrine disruptors on reproductive parameters of the hen, as well as, in the immune response of the organism from LPS-induced activation. In in-vivo experiments, it was studied whether the administration of endocrine disruptors (fumonisin, deltamethrin, zearalenone, lindane and monensin) through food, affects the expression of TLRs, cytokines, HRs and of the AMH gene in the testis, in-vivo. During the in-vitro experiments, the study focused on the expression profile of HRs and the AMH gene in Sertoli and chick granulosa cells after incubation of the cells with FB1, EE2, LPS, combined FB1 and LPS and finally, combined EE2 and LPS. In addition, the expression profile of TLRs in chicken granulosa cells was studied after the incubation of the cells with FB1, EE2, LPS, combined FB1 and LPS and finally, combined EE2 and LPS. The two-way relationship between the reproducti ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/53095
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/53095
ND
53095
Εναλλακτικός τίτλος
Effects of endocrine disruptors in chicken reproductive parameters
Συγγραφέας
Γκιόρσος, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Γρηγόριος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας. Τομέας Ζωϊκής Παραγωγής. Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων
Εξεταστική επιτροπή
Μιχαηλίδης Γεώργιος
Αυδή Μελπομένη
Φορτομάρης Πασχάλης
Θεοδωρίδης Αλέξανδρος
Γιάννενας Ηλίας
Μαδέσης Παναγιώτης
Καλύβας Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΕπιστήμη Ζωικής Παραγωγής ➨ Επιστήμη ζωικής παραγωγής
Λέξεις-κλειδιά
Ενδοκρινικοί διαταρακτές; Όρνιθα; Αναπαραγωγή; Έκφραση γονιδίων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.