Μέθοδοι βελτιστοποίησης για προβλήματα χρονοπρογραμματισμού παραγωγής: μαθηματικά μοντέλα, αλγόριθμοι και εφαρμογές σε ευέλικτα IoT συστήματα παραγωγής

Περίληψη

Αυτή η διδακτορική διατριβή προτείνει νέες μεθόδους βελτιστοποίησης για την επίλυση πληθώρας παραλλαγών του Προβλήματος Χρονοπρογραμματισμού σε Συστήματα Ευέλικτων Εργασιών (ΠΧΣΕΕ). Το ΠΧΣΕΕ είναι ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης με NP-δυσκολία που εισήχθει από τον Brucker et. al. 1990. Η βασική διατύπωση του ΠΧΣΕΕ είναι γενική, επεκτάσιμη και έχει χρησιμοποιηθεί για την μοντελοποίηση πληθώρας λειτουργικών χαρακτηριστικών και ρεαλιστικών διεργασιών παραγωγής που εμφανίζονται σε μεγάλο αριθμό περιβαλλόντων παραγωγής (Li et. al. 2020). Επιπρόσθετα και λόγω της δυσκολίας του, το ΠΧΣΕΕ αποτελεί το κύριο αντικείμενο μελέτης πολλαπλών ερευνητικών εργασιών οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη αποδοτικών αλγορίθμων (μετα-ευρετικοί αλγόριθμοι) για την παραγωγή υψηλής ποιότητας λύσεων σε μικρούς υπολογιστικούς χρόνους. Η κλασσική εκδοχή του ΠΧΣΕΕ ορίζεται ως εξής: Υπάρχει ένα σύνολο εργασιών, όπου κάθε εργασία αποτελείται από μια ή περισσότερες διαδικασίες/δραστηριότητες. Κάθε διαδικασία μπορεί να εκτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This PhD dissertation proposes novel optimization methods for solving numerous variants of the Flexible Job Shop Scheduling Problem (FJSSP). The FJSSP is an NP-hard optimization problem introduced by Brucker and Schlie (1990). The basic formulation of the FJSSP, is a generic, extensible and has been used to model a plethora of operational realities and realistic production processes that appear in various manufacturing environments (Li and Gao 2020). In addition, due to its difficulty, the FJSSP has been the main focus of multiple research efforts that aim to develop efficient algorithms (meta-heuristics) for producing high quality solutions in short computational times. The classical FJSSP is defined as follows: There is a set of jobs where each job consists of one or more operations/activities. Every operation can be processed by one or more machines with different processing times. Every operation may have at most one successor or predecessor operations that also belong to the same ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52944
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52944
ND
52944
Εναλλακτικός τίτλος
Optimization methods for production scheduling: models, algorithms and applications in IoT driven flexible manufacturing systems
Συγγραφέας
Κασαπίδης, Γρηγόριος (Πατρώνυμο: Αρίστος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ρεπούσης Παναγιώτης
Παρασκευόπουλος Δημήτριος
Μούρτος Ιωάννης
Ιωάννου Γεώργιος
Νεάρχου Ανδρέας
Εμίρης Δημήτριος
Ζαχαριάδης Εμμανουήλ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΟικονομικά και Επιχειρήσεις ➨ Διοικητική Επιστήμη και Επιχειρησιακή Έρευνα
Λέξεις-κλειδιά
Προγραμματισμός παραγωγής; Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης; Επιχειρησιακή έρευνα; Διαδίκτυο των πραγμάτων
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)