Υπολογιστικές μεθοδολογίες κατάταξης ευπαθών πληθυσμών με αναπηρία και ασυμπτωματικό προφίλ βιοδεικτών σε ομάδες υψηλού ρίσκου

Περίληψη

Η συγκεκριμένη διατριβή επικεντρώνεται στη μοντελοποποίηση συμπεριφορικών δεδομένων, προερχόμενων από πολυπολιτισμικό πληθυσμό και βιοδεικτών φυσιολογίας (δείκτες αναπηρίας) από Άτομα με Αναπηρία, με στόχο την πρώιμη ανίχνευση άνοιας και την κατάταξη των πληθυσμών σε ομάδες υψηλού ρίσκου ανάπτυξης άνοιας. Στόχος της έρευνας ήταν η δημιουργία ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου, το οποίο συνδυάζει ετερογενείς παράγοντες συμπεριφορικών κριτηρίων, γνωστικών δεικτών και βιοδεικτών για την ανίχνευση της πρώιμης άνοιας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμών, όπως τα Άτομα με Αναπηρία και ο πολυπολιτισμικός πληθυσμός. Για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου αναπτύχθηκε κατάλληλη εφαρμογή, που περιλαμβάνει ένα σύνολο εξετάσεων, με το οποίο αξιολογήθηκε ο παραπάνω πληθυσμός. Διαμορφώθηκε μοντέλο λειτουργίας της ανίχνευσης άνοιας σ’ ευάλωτο πληθυσμό και σε πληθυσμό με διαπολιτισμικές διαφορές. Με βάση τα ερευνητικά δεδομένα, που προέκυψαν, προτάθηκε ένας μηχανισμός για την ανίχνευση άνοιας, ως μια πιθανή πρόταση στην υπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This particular thesis focuses on the modeling of behavioral data, derived from a multicultural population and physiological biomarkers (indicators of disability) from People with Disabilities, with the aim of early detection of dementia and the classification of populations in high risk groups of developing dementia. The aim of the research was to create an innovative protocol, which combines heterogeneous factors of behavioral criteria, cognitive indicators and biomarkers for the detection of early dementia in vulnerable population groups, such as People with Disabilities and multicultural population. For the implementation of the protocol, a suitable application was developed, which includes a set of tests, with which the above population was evaluated. A functional model of dementia detection in a vulnerable population and in a population with cross-cultural differences was formulated. Based on the resulting research data, a mechanism for the detection of dementia was proposed as a ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2025)
DOI
10.12681/eadd/52934
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52934
ND
52934
Εναλλακτικός τίτλος
Computational methodologies for classifying vulnerable populations with disabilities and asymptomatic biomarker profiles into high-risk groups
Συγγραφέας
Σαγιαδινού, Μαρία-Μαγδαληνή (Πατρώνυμο: Αναστάσιος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής. Τμήμα Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Βλάμος Παναγιώτης
Έξαρχος Θεμιστοκλής
Βλαχάκης Δημήτριος
Ανδρόνικος Θεόδωρος
Χατζηνικολάου Μαρία
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Βουδούρη Αγγελική
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη ➨ Πειραματικη και Γνωστική ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ανίχνευση άνοιας; Βιοδείκτες; Γνωστικά εργαλεία; Πρωτόκολλα πρόληψης πρωτοβάθμιας υγείας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.