Απόδοση και ποιότητα τομάτας θερμοκηπίου βιολογικής και συμβατικής παραγωγής στη Βορειανατολική Ελλάδα

Περίληψη

Τρεις ποικιλίες τομάτας (Robin-F1, Amati-F1 και Elpida-F1) καλλιεργήθηκαν στο θερμοκήπιο (τοξωτό ύψους 3,5 m, καλυμμένη με termolux 180 μm) κατά την περίοδο 2008-2010 που βρίσκεται στις Σάπες της Βορειοανατολικής Ελλάδας, με τη χρήση βιολογικό και συμβατικό σύστημα καλλιέργειας. Η φύτευση έγινε στις 18 Απριλίου (με πυκνότητα φυτού 2,64 φυτό/μ2). Τα συστήματα παραγωγής διέφεραν ως προς το χρησιμοποιούμενη λίπανση (οργανικό: κοπριά κατσίκας, συμβατικό: ορυκτό λίπασμα NPK 12-12-17, Nitrophos blue special+2MgO+8S+Ιχνοστοιχεία - ποσότητα 400 kg/ha), τον αριθμό φυτοϋγειονομικών επεξεργασιών ( μεγαλύτερο σε οργανικό σύστημα), και τους τύπους φυτοφαρμάκων που εφαρμόζονται (προληπτικά στο οργανικό σύστημα και προληπτικά ή επουλωτικά με μεταβλητή περίοδο αποτελεσματικότητας στο συμβατικό). Η περίοδος συγκομιδής διήρκεσε από τα μέσα Ιουνίου έως τα τέλη Αυγούστου. Η μέση εμπορική παραγωγή των τριών ποικιλιών που δοκιμάστηκαν στο βιολογικό σύστημα (71,4 t•ha-1) ήταν σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Three tomato varieties (Robin-F1, Amati-F1 and Elpida-F1) were grown in the greenhouse (plastic tunnel 3.5 m high, covered by termolux 180 μm) during 2008-2010 located in the Sapes, Nort-Eastern Greece, using organic and conventional growing system. Planting was done on April 18 (with plant density 2.64 plant/m2). Production systems were differ about the fertilizer used (organic: goat manure; conventional: mineral fertilizer NPK 12-12-17, Nitrophos blue special+2MgO+8S+Trace elements - amount of 400 kg/ha), the number of phytosanitary treatments (larger in organic system), and the pesticide types applied (preventive in the organic system and preventive or healing with variable period of effectiveness in the conventional one). Harvest period lasted from mid-June to late August. Average commercial production of the three cultivar tested in organic system (71.4 t•ha-1) was significantly higher than average of the three cultivars in conventional system (54.95 t•ha-1). The best result was a ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Tri hibrida paradajza (Robin-F1, Amati-F1 i Elpida-F1) gajena su u plastenicima (plastični tuneli visoki 3,5 m, pokriveni termoluks folijom 180 μm) tokom 2008-2010. godine u Sapesu, oblast Severo-istočne Grčke, primenjujući organski i konvencionalni proizvodni sistem. Sadnja je obavljena 18. aprila (sa sklopom od 2.64 bilj./m2). Proizvodni sistemi su se razlikovali u upotrebi đubriva (kod organskog: kozji stajnjak; a kod konvencionalnog: mineralno đubrivo NPK: 12-12-17, Nitrophos plavi special +2%MgO +8%S + mikroelementi – u količini od 400 kg ha-1), u broju fitosanitarnih tretmana (veći u organskom sistemu), i vrsti primenjenih pesticida (u organskom-preventivne metode a u konvencionalnom sistemu-preventiva uz kurativu sa promenljivom efikasnošću). Berba je trajala od sredine juna do kraja avgusta meseca. Prosečna komercijalna produkcija tri hibrida testirana u organskom sistemu (71,4 t ha-1) bila je znatno veća od proseka tri hibrida u konvencionalnom sistemu (54.95 t ha-1). Najbolji ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52931
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52931
ND
52931
Εναλλακτικός τίτλος
The yield and quality of tomato from organic and convetional plastichouse production practicies in Northeastern Greece
Prinos i kvalitet paradajza iz organske i konvecionalne plasteničke proizvodnje u severoistočnoj Grčkoj
Συγγραφέας
Καπούλας, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
University of Novi Sad
Εξεταστική επιτροπή
Popović Milan
Đurovka Mihal
Ilić Zoran
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονική Βιοτεχνολογία ➨ Γεωπονική βιοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Βιολογική γεωργία; Θερμοκήπια
Χώρα
Σερβία
Γλώσσα
Σέρβικα
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.