Βελτιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης κτιρίων μέσω αποτύπωσης μοντέλων συμπεριφοράς χρηστών και επεξεργασίας τους με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Περίληψη

Οι ευφυείς τεχνολογίες κτιρίων καλούνται να υποστηρίξουν την ευημερία των ενοίκων τους και να προωθήσουν την ανεξάρτητη διαβίωση. Από τη μια πλευρά, η δυνητικά εκφοβιστική για ορισμένους ανθρώπους ιδέα της ύπαρξης ηλεκτρονικών συσκευών παρακολούθησης και ελέγχου στο σπίτι χρειάζεται αντιμετώπιση και, από την άλλη, πρέπει να διασφαλιστεί η βέλτιστη και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος. Όσον αφορά το πρώτο τεύχος, ο συγγραφέας ανέπτυξε ένα γραφικό, διαισθητικό και φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο προσομοίωσης για να βοηθήσει την εξοικείωση των χρηστών και την εξατομικευμένη προσαρμογή του σχεδιασμού και των προδιαγραφών των συστημάτων. Προς υποστήριξη της αξιοπιστίας του συστήματος, η διατριβή εστιάζει κυρίως στο προφίλ της συμπεριφοράς των χρηστών, ιδιαίτερα εν όψει του αναμενόμενου δυναμισμού του λόγω αλλαγών στους ρόλους, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των χρηστών. Μέσω της απρόσκοπτης παρακολούθησης, καταγράφηκαν ανεμπόδιστες κινήσεις των χρηστών σε πραγματικό περιβάλλον και αυθεν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Intelligent buildings technologies are called to support the well-being of their occupants and promote independent living. On one hand, the potentially intimidating to some people idea of having electronic monitoring and control devices at home needs addressing and on the other hand, the optimal and trustworthy system operation needs to be ensured. With regards to the first issue, the author developed a graphical, intuitive and user friendly simulation tool to aid the familiarisation of users and personalised customisation of systems' design and specification. In support of system's trustworthiness, the thesis mainly focuses on the profiling of user behaviour especially in view of its expected dynamism due to changes in user roles, needs and preferences. Through unobtrusive monitoring, unhindered user movements in a real environment were recorded and authentic behavioural patterns conforming to work norms, group norms and personal habits appear beneficial to the system services' enhanc ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Les technologies des bâtiments intelligents sont appelées à favoriser le bien-être de leurs occupants et à promouvoir une vie indépendante. D’une part, l’idée potentiellement intimidante pour certaines personnes d’avoir des dispositifs électroniques de surveillance et de contrôle à la maison doit être abordée et, d’autre part, le fonctionnement optimal et fiable du système doit être assuré. En ce qui concerne le premier problème, l'auteur a développé un outil de simulation graphique, intuitif et convivial pour faciliter la familiarisation des utilisateurs et la personnalisation personnalisée de la conception et des spécifications des systèmes. Pour soutenir la fiabilité du système, la thèse se concentre principalement sur le profilage du comportement des utilisateurs, notamment au vu de son dynamisme attendu en raison des changements dans les rôles, les besoins et les préférences des utilisateurs. Grâce à une surveillance discrète, les mouvements sans entrave des utilisateurs dans un e ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/52909
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52909
ND
52909
Εναλλακτικός τίτλος
Enhancing intelligent building systems using behavioural patterns
Améliorer les systèmes de bâtiments intelligents à l’aide de modèles comportementaux
Συγγραφέας
Αγιαννίδης, Αθανάσιος (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
University of Reading
Εξεταστική επιτροπή
Warwick Kevin
Callaghan Victor
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ ➨ Αυτοματισμοί και Συστήματα ελέγχου
Λέξεις-κλειδιά
Τεχνητή νοημοσύνη; Συστήματα διαχείρισης κτιρίων; Μοντελοποίηση συμπεριφοράς χρήστη; Αυτοματισμοί κτιρίων; Νευρωνικά δίκτυα
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.