Θεωρίες και πολιτικές για την κοινωνική ισότητα μέσω της εκπαίδευσης

Περίληψη

Η ανά χείρας διδακτορική διατριβή πραγματεύεται το ζήτημα της κοινωνικής ισότητας μέσω της εκπαίδευσης. Mε βάση τη διεθνή βιβλιογραφία για τον ρόλο της εκπαίδευσης στην προαγωγή της κοινωνικής ισότητας, τις θεωρητικές προσεγγίσεις για την κοινωνική και εκπαιδευτική ισότητα, τα εμπειρικά ερευνητικά δεδομένα που τεκμηριώνουν την ύπαρξη κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων στη σύγχρονη διεθνή και ελληνική πραγματικότητα και την πρωτογενή έρευνα που υλοποιήσαμε, καταρτίζουμε μια επιστημονική πρόταση, η οποία δύναται να αξιοποιηθεί για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής που θα ενισχύει την κοινωνική αλλά και την εκπαιδευτική ισότητα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ξεκινήσαμε με την κριτική παράθεση των βασικών θεωριών και των σχετικών εμπειρικών δεδομένων για την ισότητα και τη σύνδεσή της με την εκπαίδευση, εντοπίζοντας τις κυριότερες μεταβλητές (κοινωνική τάξη, κοινωνικό φύλο, εθνική ταυτότητα, αναπηρία) και τα υποκριτήριά τους για την κοινωνική και εκπαιδευτική ισότητα, τις οποίες συμπε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral thesis deals with the issue of social equality through education. Based on the international literature on the role of education in promoting social equality, theoretical approaches to social and educational equality, empirical research data documenting the existence of social and educational inequalities in modern international and Greek reality and the primary research we conducted, we present a scientific proposal, which can be used for the design of educational policy and contribute to strengthening social and educational equality in Greece. Specifically, we critically reviewed basic theories and relevant empirical data on equality and their relation to education, identifying the main variables (social class, gender, national identity, disability) and their sub-criteria for social and educational equality, which we included in our research. At the same time, we reviewed the theories of solidarity, aiming to explore its connection with social and educational equality, ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2026)
DOI
10.12681/eadd/52519
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52519
ND
52519
Εναλλακτικός τίτλος
Theories and policies for social equality through education
Συγγραφέας
Αλεβίζος, Αντώνιος (Πατρώνυμο: Λεωνίδας)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μελετιάδης Χαράλαμπος
Λύτρας Ανδρέας
Παπαρίζος Αντώνιος
Μηλιένος Φώτιος
Παπανδρέου Ανδρέας
Πεμπετζόγλου Μαρία
Μαλινδρέτος Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΚοινωνιολογία ➨ Κοινωνικά θέματα
Λέξεις-κλειδιά
Κοινωνική ισότητα; Εκπαιδευτική ισότητα; Αλληλεγγύη; Κοινωνική ανισότητα; Βιώσιμη ανάπτυξη; Αναλυτική ιεραρχική προσέγγιση; Υπουργοί Παιδείας Ελλάδος
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.