Μελέτη της τοξικότητας ξενοβιοτικών ενώσεων σε υδρόβιους οργανισμούς μέσω στοχευόμενης και μη στοχευόμενης μεταβολομικής ανάλυσης με τεχνικές φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας

Περίληψη

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού αναδυόμενων ρύπων (ΑΡ) στο περιβάλλον , υπάρχει ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις τους στους υδρόβιους οργανισμούς. Ο αντίκτυπος των ξενοβιοτικών ενώσεων στο υδάτινο οικοσύστημα αξιολογείται σε μεγαλύτερο βάθος όταν μελετηθεί τόσο το ξενοβιοτικό μεταβόλωμα (ξενοβιοτικές ενώσεις και τα προϊόντα βιομετατροπής (ΠΒΜ) τους) όσο και το ενδο μεταβόλωμα (μεταβολίτες και λιπίδια) των υδρόβιων οργανισμών. Η μεγάλη πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών μητρών και ο τεράστιος αριθμός ξενοβιοτικών και ενδογενών χημικών ουσιών που δυνητικά υπάρχουν σε χαμηλές συγκεντρώσεις, αποτελούν μια αναλυτική πρόκληση. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη ισχυρών αναλυτικών μεθόδων που παρέχουν εκτεταμένα αναλυτικά στοιχεία είναι ζωτικής σημασίας. Εκτός από την αναλυτική πλατφόρμα που εφαρμόζεται, είναι επιβεβλημένη η δημιουργία περιεκτικών ροών επεξεργασίας δεδομένων που αξιοποιούν τα αναλυτικά στοιχεία στο μέγιστο.Ο γενικός στόχος αυτής της διατριβής ήταν ν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Given the large number of emerging contaminants (ECs), there is an important gap in the literature concerning their adverse effects on aquatic organisms. The impact of xenobiotics in the aquatic ecosystem is evaluated in more depth when the whole xeno-metabolome (xenobiotics and their biotransformation products (bio-TPs)) and endo-metabolome (metabolites and lipids) of aquatic organisms is studied. The high complexity of environmental matrices and the huge number of xenobiotics and endogenous chemicals potentially present at low concentrations pose an analytical challenge. Therefore, the development of powerful analytical methods that provide extensive analytical evidence is crucial. Apart from the analytical platform, the establishment of comprehensive annotation workflows that utilize the analytical evidence to its maximum is imperative. The overall objective of this thesis was to highlight a holistic approach for comprehensive xenometabolome and endo-metabolome coverage to facilitat ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2024)
DOI
10.12681/eadd/52135
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/52135
ND
52135
Εναλλακτικός τίτλος
Assessment of the toxicity of xenobiotics in aquatic organisms through targeted and un-targeted metabolomics analysis, by the use of high resolution mass spectrometry techniques
Συγγραφέας
Δαμάλας, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Εμμανουήλ)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας Ι. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Καλοκαιρινός Αντώνιος
Θωμαΐδης Νικόλαος
Μπέης Δημήτριος
Γκίκας Ευάγγελος
Μπακέας Ευάγγελος
Οικονόμου Αναστάσιος
Κόκκινος Χρήστος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Αναλυτική χημεία
Λέξεις-κλειδιά
ξενοβιοτικές ενώσεις; Zebrafish; Φασματομετρία μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας; φασματομετρία κινητικότητας παγιδευμένων ιόντων; ορθογώνια ταυτοποίηση; βιομεταροπή; σάρωση ύποπτων ενώσεων; Μη στοχευμένη σάρωση; στοχευμένη μεταβολομική ευρέως πεδίου εφαρμογής; μη στοχευμένη μεταβολομική; τοξικο-μεταβολομική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.