Μέθοδοι και εργαλεία υποστήριξης της ποιότητας διδασκαλίας σε συζητήσεις σε ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα

Περίληψη

Η διατριβή ασχολείται με τους τρόπους βελτίωσης και διατήρησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs). Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τη λήψη αποφάσεων από τους επαγγελματίες των MOOC (π.χ. σχεδιαστές διδασκαλίας, εκπαιδευτές) κατά την εκτέλεση, δηλαδή όταν το μάθημα είναι ενεργό, σχετικά με θέματα ποιότητας διδασκαλίας. Το κύριο κενό που καλύπτουμε είναι ότι οι υπάρχουσες μελέτες αξιολόγησης της διδακτικής ποιότητας δεν αξιολογούν τις υποστηρικτικές στρατηγικές που υιοθετούνται από το διδακτικό προσωπικό (δηλ. τους διευκολυντές των μαθητών) για την υποστήριξη των μαθητών στο φόρουμ. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κενό ακολουθούμε μια ερευνητική μεθοδολογία τριών φάσεων. Στην πρώτη φάση πραγματοποιούμε τρεις μελέτες περιπτώσεων που επεκτείνουν την υπάρχουσα εμπειρική έρευνα σχετικά με τα χαρακτηριστικά παρέμβασης και τα προβλήματα των διευκολυντών μαθητών σε μαθήματα διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου. Στη δεύτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis deals with ways to improve and maintain the instructional design quality in Massive Open Online Courses (MOOCs). More concretely, our goal is to support the decision making of MOOC practitioners (e.g., instructional designers, instructors) at run-time, i.e., when the course is active, on instructional quality issues. The main gap that we address is that existing evaluation studies of instructional quality do not assess the supporting strategies adopted by the instructional staff (i.e., learner facilitators) to support learners in the forum. To address this gap we follow a three-phase research methodology. In the first phase we perform three case studies that extend the existing empirical research on the intervention characteristics and the problems of learner facilitators in courses of different subject matter. In the second phase, we perform an in-depth case study in which we provide empirical evidence about the main instructional approaches learner facilitators adopt in MO ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51955
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51955
ND
51955
Εναλλακτικός τίτλος
Methods and tools to support instructional quality in online discussions in massive open online courses
Συγγραφέας
Ντούρμας, Αναστάσιος-Ιωάννης του Ιωάννης
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Αβούρης Νικόλαος
Dimitriadis Yannis
Δασκαλάκη Σοφία
Δημητριάδης Σταύρος
Gasevic Dragan
Perez-Sanagustin Mar
Chounta Irene Angelica
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα; Διαδικτυακή μάθηση; Φόρουμ συζητήσεων; Ποιότητα διδασκαλίας; Αναλυτικές μάθησης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)