Τηλεπισκοπικές και γεωπληροφοριακές μέθοδοι στη μελέτη περιβαλλοντικών θεμάτων: η αντικειμενοστραφής ανάλυση δορυφορικών δεδομένων στην ανίχνευση ορίων επιφανειακών χωρικών οντοτήτων

Περίληψη

Η επιστήμη της τηλεπισκόπησης αποτελεί σημαντικό «εργαλείο» για τη διερεύνηση των διαφόρων πεδίων των επιστημών της γης και του περιβάλλοντος, προσφέροντας τη δυνατότητα μελέτης εκτεταμένων εκτάσεων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται πολύτιμες πληροφορίες για την επιφάνεια τη γης. Η ενσωμάτωση των τηλεπισκοπικών δεδομένων σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), επιτρέπει τη συνεργιστική επεξεργασία χωρικών δεδομένων από πολλαπλές πηγές, μέσω διαδικασιών όπως η οπτική ερμηνεία, η μοντελοποίηση, η οπτικοποίηση, η ταξινόμηση της κάλυψης και χρήσης γης και η γεωχωρική ανάλυση, συμβάλλοντας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η κοινότητα της Τηλεπισκόπησης, έπειτα από σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία των αισθητήρων, αντιμετώπισε την πρόκληση αναζήτησης νέων τεχνικών αξιοποίησης και ανάλυσης δεδομένων εικόνας. Στη βάση αυτή, προέκυψε ένα πλαίσιο που χρησιμοποιεί το αντικείμενο ως κύρια μονάδα για την ανάλυση και συνέβαλε στην εκμετάλλευση των νέων αυτών δεδομέ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The science of remote sensing is an important "tool" for the investigation of various fields of Earth and environmental sciences, offering the possibility of studying extensive areas in a cost-effective way, while at the same time recording valuable information about the Earth's surface. The integration of remote sensing data into a Geographic Information System (GIS), enables the synergistic processing of spatial data from multiple sources, through processes such as visual interpretation, modeling, visualization, land-use/cover classification and geospatial analysis, contributing to decision-making processes. The remote sensing community, after significant advances in sensor technology, faced the challenge of searching for new techniques for utilizing and analyzing image data. On this basis, a framework has emerged that uses the object as the main unit for analysis and has contributed to the exploitation of this new data. This framework is object-based image analysis (OBIA). OBIA is b ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51936
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51936
ND
51936
Εναλλακτικός τίτλος
Remote sensing and GIS methods in the study of environmental issues: object-based analysis of satellite data in detecting the boundaries of surface spatial entities
Tecniche di telerilevamento e GIS nello studio dei problemi ambientali: analisi basata sugli oggetti dei dati satellitari nel rilevamento dei confini delle entità spaziali di superficie
Συγγραφέας
Κοταρίδης, Ιωάννης του Σάββας
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής. Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας - Τηλεπισκόπησης
Εξεταστική επιτροπή
Λαζαρίδου Μαρία
Υφαντής Ιωάννης
Γεωργιάδης Χαράλαμπος
Λακάκης Κωνσταντίνος
Καϊμάρης Δημήτριος
Μαλλίνης Γεώργιος
Μπούτουρα Χρυσούλα
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Τηλεπισκόπηση
Λέξεις-κλειδιά
Δορυφορική τηλεπισκόπηση; Αντικειμενοστραφής ανάλυση εικόνας; Gis ( γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών); Γλώσσα προγραμματισμού python; Χωρική οντότητα; Περιβαλλοντικά θέματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)