Η εικόνα του Αγαμέμνονα στην ελληνική λογοτεχνία, από τον Όμηρο μέχρι τον Γιάννη Ρίτσο

Περίληψη

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση του μύθου του Αγαμέμνονα σε ποιητικά κείμενα της αρχαίας ελληνικής και νεοελληνικής γραμματείας, η παρουσίαση της ιδιαίτερης μορφής του και η εξέτασή της από τον Όμηρο μέχρι και τον Γιάννη Ρίτσο. Μας ενδιαφέρει αφενός να φωτιστούν οι διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς του, τα κίνητρα που τον οδηγούν στις εκάστοτε ενέργειες και αφετέρου να ανιχνευτούν οι λόγοι για τους οποίους, ενδεχομένως, επιλέγει ο κάθε δημιουργός να τον σκιαγραφήσει με συγκεκριμένο τρόπο. Σκοπός της εργασίας είναι να παρακολουθήσει πώς παρουσιάζεται στην αρχαία ελληνική γραμματεία ο Αγαμέμνονας· πώς επανακάμπτει η μορφή του στη νεότερη δραματουργία· σε ποια επίπεδα εντοπίζεται η σύγχρονη διαφορετικότητά του. Απώτερος στόχος είναι να ανιχνευτούν τα ιδεολογήματα εκείνα που πλαισιώνουν το συγκεκριμένο πρόσωπο και εκφράζουν τις ιδιαιτερότητες, τις επιλογές και τους προσανατολισμούς των σύγχρονων Ελλήνων δραματουργών.Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος στόχος της ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The centuries-old history of the literary interpretation of the figure of Agamemnon in Greek poetry, from Homer to Yiannis Ritsos, is a vivid example of how an ancient mythological character may be revived in the literature of different periods to reflect the author’s contemporary ideals and world perception.Although Ancient Eastern documents of the Bronze Age and Linear B texts lack evidence testifying to Agamemnon as a historical figure, the character undoubtedly had a prototype in the pre-Homeric mythological tradition.The earliest surviving work of Greek literature portrays Agamemnon as a fully-fledged literary character emerging from myths. Like many other characters of the Iliad, he has distinct personality traits which include both merits and flaws. Agamemnon is praised with positive epithets that signify his power. He incurs negative epithets only from Achilles, who is furious with the Atrid. Agamemnon’s coordinating character trait is taking wrong decision at critical moments, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

სადოქტორო ნაშრომის ზოგადი დასახიათება საკვლევი თემის ობიექტი, კვლევითი ამოცანა და მიზანი ნაშრომში განხილულია აგამემნონის მითი ძველი ბერ- ძნული და თანამედროვე ბერძნული ლიტერატურის პოეტ- ურ ტექსტებში. კვლევის მიზანია გმირის აგამემნონის მითო- ლოგიური ისტორიის გაცოცხლების შესწავლა ლიტერატუ- რულ ნაწარმოებებში ჰომეროსიდან დაწყებული თანამედრო- ვე ბერძენი პოეტამდე, იანის რიცოსამდე. მითი არის სიმბოლოების, არქეტიპების, ფორმების დი- ნამიური ნაკრები და, როგორც ბლუმენბერგი აღნიშნავს,1 - „მითი, როგორც მისი შეგროვების ინსტრუმენტი და მისი შერჩევითი მექანიზმი, ღიაა პლურალიზმისთვის, რაც ნიშ- ნავს, რომ იგი აღიქმება როგორც მისი ვარიანტების მთლიან- ობა”. დისერტაცია ყურადღებით იკვლევს აგამემნონის მი- თის ვარიანტებს ძველ ბერძნულ პოეზიაში და აგრეთვე მისი მითიური ისტორიის გაცოცხლების ისტორიას თანამედროვე პოეზიაში. ვაანალიზებთ ურთიერთქმედებას ძველ ბერძენ და თა- ნამედროვე ბერძენ პოეტებს შორის, რომლებიც მიისწრაფვი- ან აგამემნონის მითისა და მისი თემატური ადგილების დიაქ- რონული წაკითხვისკენ ახალ ესთეტიკურ, იდე ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51880
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51880
ND
51880
Εναλλακτικός τίτλος
Agamemnon's image in Greek literature, from Homer to Yiannis Ritsos
აგამემნონის სახე ბერძნულ ლიტერატურაში ჰომეროსიდან იანის რიცოსამდე
Συγγραφέας
Δημοπούλου, Γεωργία (Πατρώνυμο: Δήμος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
I. Javakhishvili Tbilisi State University
Εξεταστική επιτροπή
Gordeziani Rismag
Abulashvili Medea
Ugulava Giorgi
Dachia Irine
Nana Tonia
Shamanidi Sophia
Chikovani Ani
Khintibidze Zaza
Nadreishvili Ketevan
Chikhladze Nino
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Φιλολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Κλασσική λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Αγαμέμνων; Αρχαία ελληνική τραγωδία; ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΥΘΟΣ; Έπη ομηρικά; Λυρικά ποιήματα; Αισχύλος; Σοφοκλής; Ευριπίδης; Ελληνική ποίηση; Δραματική ποίηση στον Καβάφη; Δραματική ποίηση στον Σεφέρη; Δραματική ποίηση στον Ελύτη
Χώρα
Γεωργία
Γλώσσα
Γεωργιανά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)