Νότια λεκάνη προχώρας της Πίνδου: στρωματογραφική εξέλιξη κατά το Ανώτερο Ηώκαινο – Κατώτερο Ολιγόκαινο και γεωχημικοί περιορισμοί σχετικά με την προέλευση και το τεκτονικό περιβάλλον

Περίληψη

Η λεκάνη προχώρας της Πίνδου στη δυτική Ελλάδα είναι μια τεκτονική κοιλότητα που φιλοξενεί περίπου 2500 μέτρα αποθέσεων υποθαλάσσιων ριπιδίων ηλικίας από το Ανώτερο Ηώκαινο έως το Κάτω Ολιγόκαινο. Η παρούσα έρευνα περιλαμβάνει την ιζηματολογική, στρωματογραφική, πετρογραφική και γεωχημική ανάλυση των αποθέσεων των υποθαλάσσιων ριπιδίων που εμφανίζονται στο κεντρικό τμήμα της λεκάνης προχώρας της Πίνδου, στη δυτική Ελλάδα. Η ανάλυση φάσεων υποδηλώνει ότι η ακολουθία που μελετήθηκε περιλαμβάνει δεκατρείς ιζηματογενείς φάσεις και έντεκα περιβάλλοντα και υπό-περιβάλλοντα ιζηματογένεσης. Τα περιβάλλοντα ιζηματογένεσης περιλαμβάνουν αβυσσική πεδιάδα, εξωτερικό ριπίδιο, εσωτερικό ριπίδιο και αποθέσεις πλαγιάς.Η στρωματογραφική ανάλυση τεκμηριώνει μια ανοδική μετάβαση από την ανθρακική ακολουθία στην αβυσσαλέα πεδιάδα, στις εξωτερικές και τελικά στις εσωτερικές αποθέσεις ριπιδίων, υποδηλώνοντας την προέλαση του συστήματος υποθαλάσσιων ριπιδίων και την προοδευτική πλήρωση μιας λεκάνης ιζημάτων ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Pindos foreland basin in western Greece is a tectonic depression that lodges about 2500 meters of Upper Eocene to Lower Oligocene sub-marine fan deposits. This research presents a sedimentological, stratigraphic and paleocurrent analysis of the submarine fan deposits that occur in the central part of Pindos foreland basin, western Greece. Facies analysis suggests that the studied succession includes thirteen sedimentary facies and eleven facies and sub-facies associations. The environments of deposition comprise abyssal plain, outer fan, inner fan, and slope deposits. The stratigraphic analysis documents an upward transition from carbonates to abyssal plain, to outer and eventually to inner fan deposits suggesting progradation of the submarine fan system and progressive infilling of a deep-water sediment depocenter. Sediments suggest deposition close to the onset of Pindos orogen, when sedimentation was unable to exceed the accommodation space created by lithospheric flexure. Paleocurr ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 12/2022)
DOI
10.12681/eadd/51723
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51723
ND
51723
Εναλλακτικός τίτλος
Southern Pindos foreland basin: Late Eocene – Early Oligocene stratigraphic evolution and geochemical constraints on the provenance and tectonic setting
Συγγραφέας
Μποτζιολής, Χρύσανθος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής. Εργαστήριο Ιζηματολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Μαραβέλης Άγγελος
Ζεληλίδης Αβραάμ
Πασαδάκης Νικόλαος
Ηλιόπουλος Γεώργιος
Ηλιόπουλος Ιωάννης
Ντρίνια Χαρίκλεια
Αβραμίδης Παύλος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Γεωλογία
Λέξεις-κλειδιά
Λεκάνη προχώρας; Αποθέσεις υποθαλάσσιων ριπιδίων; Προέλαση ιζηματογένεσης; Προέλευση αποθέσεων; Πίνδος; Παλαιογενές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.