Ανάπτυξη χαλύβων υψηλής αντοχής-χαμηλής κραμάτωσης, βασισμένων σε συνδυασμένες μικροκραματικές προσθήκες τιτανίου-βαναδίου

Περίληψη

Οι χάλυβες υψηλής αντοχής – χαμηλής κραμάτωσης (High-Strength Low-Alloy Steels, HSLA) εφαρμόζονται ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία, λόγω των εξαιρετικών μηχανικών τους ιδιοτήτων, όπως είναι η υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό, η δυσθραυστότητα και η διαμορφωσιμότητα. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η συσχέτιση των μικρογραφικών χαρακτηριστικών με τις μηχανικές ιδιότητες, δύο νέων πειραματικών τύπων χάλυβα HSLA, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ελεγχόμενες χημικές συστάσεις, βασισμένες στις μικροκραματικές προσθήκες τιτανίου και βαναδίου. Επιπρόσθετα, εκτενής μελέτη και αξιολόγηση της μικροδομής επιτυγχάνεται μέσω τεχνικών ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, με στόχο την παρατήρηση των μηχανισμών σκλήρωσης που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των θερμομηχανικών κατεργασιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω συστήματος Gleeble 3500.Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται η συνδυασμένη επίδραση που έχουν η διαφορετική χημική σύσταση και οι παράμετροι που διέπουν τις κατεργασίες (θερμοκρασία τελικής παραμόρφωσης, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

High-Strength Low-Alloy Steels (HSLA) are widely used in the automotive industry due to their excellent mechanical properties, such as high tensile strength, toughness and formability. This study aims to correlate the micrographic characteristics with the mechanical properties of two novel experimental HSLA steel grades, characterized by overall controlled chemical compositions, based on the combined alloying of titanium and vanadium. Besides, extensive study and evaluation of the microstructure are achieved through electron microscopy techniques, aiming to observe the hardening mechanisms during the thermomechanical treatments carried out via a Gleeble 3500 system. More specifically, the combined effect of the different chemical compositions and the parameters controlling the treatments (finishing temperature, coiling temperature and cooling rate from the finishing to the coiling temperature) to the microstructure's evolution and consequently to the mechanical behaviour of the materia ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 6/2026)
DOI
10.12681/eadd/51605
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51605
ND
51605
Εναλλακτικός τίτλος
Development of high-strength low-alloy steels, based on combined titanium and vanadium microalloying additions
Συγγραφέας
Δεληγιάννης, Σταύρος (Πατρώνυμο: Φίλιππος)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών. Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας
Εξεταστική επιτροπή
Φούρλαρης Γεώργιος
Τσιπάς Δημήτριος
Μιχαηλίδης Νικόλαος
Μανωλάκος Δημήτριος
Χαλικιά Ηλιάνα
Παπαευθυμίου Σπυρίδων
Τσακιρίδης Πέτρος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών ➨ Μέταλλα και Κράματα
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών ➨ Επιστήμη υλικών, χαρακτηρισμός και δοκιμές
Λέξεις-κλειδιά
Φυσική μεταλλουργία; Ανάπτυξη νανοσκοπικών δομών; Ηλεκτρονική μικροσκοπία tem-sem; Χαρακτηρισμός υλικών; Μικροανάλυση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.