Κατανομή δόσης από φωτόνια υψηλής ενέργειας σε υλικό μικρού ατομικού αριθμού κοντά σε ανομοιογένειες

Περίληψη

Προϋπόθεση για την επιτυχία μιας ακτινοθεραπευτικής αγωγής είναι η ακριβής γνώση της κατανομής της απορροφούμενης δόσης στην ακτινοβολούμενη περιοχή. Η ύπαρξη ανομοιογενειών μέσα στο ανθρώπινο σώμα, φυσικών ή τεχνητών, τροποποιεί την κατανομή της. Ενίοτε η διαταραχή στη χωρική της κατανομή είναι μεγάλη κοντά στις διεπιφάνειες υλικών διαφορετικής σύστασης λόγω έλλειψης σωματιδιακής ισορροπίας, φαινόμενο μεγάλης κλινικής σημασίας σε ορισμένες περιπτώσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας που έγινε στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΕΙΦ/ΠΙ) ήταν η πειραματική και υπολογιστική μελέτη της διαταραχής της απορροφούμενης δόσης στα μαλακά μόρια σε περιοχές μετά από διεπιφάνειές τους με ιστούς ή προθέσεις με πολύ διαφορετική σύσταση στην θεραπεία με ακτινοβολία Χ υψηλής ενέργειας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε πειραματικά και θεωρητικά η διαταραχή που προκαλείται στην κατανομή της δόσης σε ένα παραλληλεπίπεδο ομοίωμα από PMMA (υλικό μικρού ατομικού αριθμού Ζ, που προσομοιάζει το ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The precise knowledge of the distribution of the absorbed dose to the irradiated volume is necessary for the success of a radiotherapy treatment. Inhomogeneities in the human body, natural or artificial, modify substantially the dose distribution at short distances due to lack of electronic equilibrium. The disturbances in the dose distribution can be substantial near interfaces with materials of different elemental composition, which is of great importance in some clinical cases.The aim of this research that was carried out at the Medical Physics Laboratory at the University of Ioannina was the experimental and computational study of dose perturbation at areas of soft tissue after interfaces with prostheses or tissue of different elemental composition during Radiotherapy with high energy X-rays. More specifically, the perturbation of dose distribution was studied, both experimentally and computationally, in a parallelepiped phantom made of PMMA (a low Z material that resembles soft ti ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2024)
DOI
10.12681/eadd/51565
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51565
ND
51565
Εναλλακτικός τίτλος
Dose distribution from high energy photons in low atomic number material near inhomogeneities
Συγγραφέας
Κατσαρού, Ελένη του Δημήτριος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Μορφολογικός-Κλινικοεργαστηριακός. Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Καλέφ-Εζρά Τζων
Εμφιετζόγλου Δημήτριος
Σταματελάτος Ίωνας
Κάππας Κωνσταντίνος
Τσέκερης Περικλής
Θεοδώρου Κυριακή
Αστρακάς Λουκάς
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική ➨ Φυσική, άλλοι τομείς
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Επιστήμες υγείας, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Δοσιμετρία ακτινοβολιών; Ανομοιογένειες υψηλού ατομικού αριθμού; Διεπιφάνειες; Ιατρική Φυσική; Ακτινοθεραπεία; Monte Carlo προσομοίωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.