Σχεδιασμός του χάρτη υγείας της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας της χώρας, με βάση τον έλεγχο της ροής των ασθενών στην Κλινική της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή εστιάζει στην καταγραφή της ροής των ασθενών της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής κλινικής του Γ.Ν.Θ «Γ. Παπανικολάου» κατά τη χρονική περίοδο 2015-2020, από διάφορες περιοχές της Βορείου Ελλάδος, που προσέρχονται αυτόβουλα ή μετά από παραπομπή από ιδιώτες ιατρούς, οδοντιάτρους ή από κλινικές άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Σκοπός αυτής είναι να καταδείξει την αναγκαιότητα του υπάρχοντος Υγειονομικού Χάρτη, όσον αφορά τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας έγινε τόσο από το επίσημο αρχείο της κλινικής όσο και από τη συλλογή ερωτηματολογίων ικανοποίησης των ασθενών της. Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε αύξηση του εισαγωγών κατά τη χρονική περίοδο 2018-2020 σε σχέση με τη χρονική περίοδο 2015-2017, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε πως τα κακοήθη νεοπλάσματα και οι λοιμώξεις αυξήθηκαν κατά τη δεύτερη χρονική περίοδο. Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε πως οι αρμόδιοι για το σχεδιασμό του Υγειονομικού Χάρτη, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους όχι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: The health system is an idiosyncratic and complex system where human resources, processes and material resources coexist. Its main goal is to provide a high level of health services as well as to prevent and promote the health of the citizens. But in order for the health system to function effectively, it must react and anticipate the constant changes of the environment in which it is located and develop with actions that concern not only the provision of medical care, but its prevention and information as well as the holistic improvement of the citizens' health. This can be done only with the appropriate planning for the quality and smooth coverage of the existing health needs, but also the future coverage of the possible new needs, utilizing the possibilities of the system. Proper health services planning should include the organisational elements and refer to the process of assessing the overall needs of a geographical area or a specific population group, as well as ho ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2026)
DOI
10.12681/eadd/51542
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51542
ND
51542
Εναλλακτικός τίτλος
Design of the health map of 3rd and 4th Health Region of the country, based on the flow control of the patients in the Oral and Maxillofacial Clinic
Συγγραφέας
Βενέτη, Αικατερίνη (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Οδοντιατρικής. Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Εξεταστική επιτροπή
Αντωνιάδης Κωνσταντίνος
Βαχτσεβάνος Κωνσταντίνος
Ζηλίδης Χρήστος
Πουλόπουλος Αθανάσιος
Νταμπαράκης Νικόλαος
Κονδυλίδου Αθηνά
Χατζηνικολάου Φώτιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας ➨ Πολιτική της υγείας και Υπηρεσίες
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΚλινική Ιατρική ➨ Οδοντιατρική, Γναθοπροσωπική χειρουργική και Στοματολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ικανοποίηση; Πολιτική υγείας; Ροή ασθενών; Στοματικές παθήσεις; Υγειονομικός χάρτης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.