Αξιολογώντας την ποιότητα ψαμμιτικών ταμιευτήρων: ταυτοποίηση της πραγματικότητας

Περίληψη

Το χαλαζιακής σύστασης συγκολλητικό υλικό τροποποιεί σημαντικά την ποιότητα των ψαμμιτικών ταμιευτήρων μειώνοντας το πορώδες και την διαπερατότητα τους. Ωστόσο η εκτεταμένη παρουσία αργιλικών ορυκτών με τη μορφή επιφλοιώσεων γύρω από τους κλαστικούς κόκκους των ψαμμιτών περιορίζει τη διαδικασία συγκόλλησης διατηρώντας την ποιότητα των ταμιευτήρων. Το πρώτο και κύριο σκέλος της παρούσας διατριβής εμπεριέχει μια σειρά από υδροθερμικά πειράματα εκτελεσμένα υπο θερμοκρασιακές συνθήκες ανάλογες των συνθηκών που επικρατούν σε μεγάλου βάθους ταμιευτήρες. Δείγματα ψαμμιτικού πετρώματος από τον Κάτω Ιουρασικό ''Cook'' ταμιευτήρα του πεδίου Oseberg (Νορβηγία) εκτέθηκαν σε διάλυμα υπερκορεσμένο σε πυρίτιο για χρονικά διαστήματα έως 360 ώρών σε θερμοκρασίες έως 250 °C. Σκοπός των πειραμάτων ήταν: i) ο προσδιορισμός των ορυκτολογικών μεταβολών που υπέστη το πέτρωμα, ii) η ποσοτικοποίηση της ανάπτυξης αυθιγενούς χλωρίτη γύρω από τους κλαστικούς κόκκους του πετρώματος, και iii) η δισδιάστατη και τρισ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Quartz cementation is one of the most important cements governing reservoir quality in sandstones. The presence of clay coats plays a crucial role in preserving anomalous high porosity in deeply buried sandstones by inhibiting porosity-occluding macroquartz cementation. More robust and greater grain coat coverage is required for higher temperature reservoirs to preserve significant amounts of porosity. The first and main component of this research entails a series of hydrothermal experiments simulating quartz cementation and grain coat development, particularly authigenic chlorite, at specific temperature steps to mimic the conditions of deeply buried reservoirs and develop predictive models for clay-coat-controlled reservoir quality in such settings. Naturally-occurring sandstone samples from the Lower Jurassic Cook Formation of the Oseberg Field (Norway) were exposed to a silica supersaturated solution for up to 360 hours at temperatures of 0–250 °C. An array of microscopic, analytic ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51497
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51497
ND
51497
Εναλλακτικός τίτλος
Assessing sandstone reservoir quality: identifying the reality
Συγγραφέας
Χαρλαύτης, Δημήτριος του Γεώργιος
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
University of Durham
Εξεταστική επιτροπή
Nielsen Stefan
Worden Richard
Nielsen Stefan
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Γεωλογία
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Γεωεπιστήμες, γενικά
Λέξεις-κλειδιά
Διαγένεση ιζημάτων; Διαπερατότητα; Πορώδες; Ψαμμιτικοί ταμιευτήρες; Υδροθερμικά πειράματα; Αργιλικά ορυκτά; Χλωρίτης; Αυθιγένεση; Βερθιερίνης; Χλωριτικές επιφλοιώσεις; Σιδερίτης; Μοντέλα ποιότητας ταμιευτήρων; Βακτηριακές βιομεμβράνες; Εξωκυττάρια πολυμερής ουσία
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., χαρτ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.