Ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην επίτευξη πολιτικών δράσεων τοπικής εμβέλειας για τις ευρω-μεσογειακές έξυπνες πόλεις

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στη μελέτη της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης των έξυπνων πόλεων και πως αυτή επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του αστικού κτισμένου περιβάλλοντος. Επιπλέον η παρούσα διατριβή εισάγει και επεξεργάζεται για πρώτη φορά την έννοια των έξυπνων ανθρωποκεντρικών χαρακτηριστικών (ΕΑΧ), απαραίτητο συστατικό για την στρατηγική υλοποίησης πολιτικών έξυπνης πόλης. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η ευρύτερη αστική περιοχή της Λεμεσού, η νοτιότερη ευρωπαϊκή αστική συγκέντρωση. Αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα Ευρωμεσογειακής πόλης μεσαίου μεγέθους, που παρουσιάζει έντονη δυναμικότητα λόγω της γεωπολιτικής της θέσης επηρεάζοντας την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.Για την επίτευξη του στόχου της μελέτης χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης. Για τον προσδιορισμό των παραγόντων που επηρεάζουν τον αστικό χώρο χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των κυρίων συνιστωσών (PCA). Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της γραμμ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The thesis aims to study the human-centric approach of smart cities and how it is influenced by the characteristics of the urban built environment. In addition, this dissertation introduces and elaborates for the first time the concept of smart humancentered characteristics (EAX), a necessary component for the strategy of implementing smart city policies.As a case study the Limassol Metropolitan Area is considered. A dynamic mediumsized urban agglomeration in southern Europe which dominates the trade and economy of the extended southern Mediterranean and Middle Eastern regions, regarding its geopolitical position.Three different statistical analysis methods are used to achieve the goal of the thesis. The Principal Component Analysis (PCA) was used to determine the factors that affect the urban area. Then the method of linear regression was used to determine the mode and intensity of the effect of each EAX on the urban built environment. In particular, two regression models were used, t ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 1/2027)
DOI
10.12681/eadd/51369
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51369
ND
51369
Εναλλακτικός τίτλος
Human centric approach in achieving local government actions for euro-mediterranean smart cities
Συγγραφέας
Αλβέρτη, Μαρούλα του Νικόλαος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εξεταστική επιτροπή
Χατζημιτσής Διόφαντος
Ακίλας Ευάγγελος
Κοντοές Χαράλαμπος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΆλλες Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίες ➨ Μηχανική και Τεχνολογίες, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Έξυπνη πόλη; Αστικός χώρος; Ανθρωποκεντρική προσέγγιση; Τοπικές πολιτικές; Λεμεσός
Χώρα
Κύπρος
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.