Επίδραση υδατικών σχέσεων στην παραγωγή, οικολογική βιωσιμότητα και σταθερότητα του μύκητα βιολογικού παράγοντα Metarhizium anisopliae

Περίληψη

Στόχος αυτής της εργασίας ήταν η παραγωγή υψηλoύ αριθμού σπορίων του εντομοπαθογόνου μήκυτα Metarhizium anisopliae με ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν αυξημένη αποτελεσματικότητα ως προϊόν εμπορικού βιολογικού φυτοπροστατευτικού προϊόντος, δηλαδή υψηλή βλαστική ικανότητα σε συνθήκες υδατικού στρες (μειωμένη σχετική υγρασία), καλή σταθερότητα αποθήκευσης και βελτιωμένη αποτελεσματικότητα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τροποποιήσεις συνθηκών καλλιέργειας σε στερεό και υγρό θρεπτικό υπόστρωμα. Η εφαρμογή υδατικού στρες σε στερεό θρεπτικό υπόστρωμα μείωσε τον αριθμό της παραγωγής κονιδίων αλλά οδήγησε σε ενίσχυση της βλαστικής τους ικανότητας. Η παραγωγή και η βλάστηση των κονιδίων επηρεάστηκε επίσης σημαντικά από τον τύπο του στερεού υποστρώματος (κόκκος σιτάρι, κόκκος κεχρί). Η ενδοκυτταρική συγκέντρωση πολυολών, οι οποίες έχουν συνδεθεί με ενδοκυτταρική οσμορύθμιση και επακόλουθη ενίσχυση της βλάστησης σπορίων υπό συνθήκες χαμηλής σχετικής υγρασίας, μεταβλήθηκε από τέτοιες τρ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this work was the production of high numbers of propagules of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae with quality characteristics conferring enhanced efficiency as a commercial biological control agent product i.e. high germination capacity under low water availability, good storage stability and enhanced pathogenicity. To this end modifications of cultural conditions were employed. Water-stress on solid substrate fermentation reduced the number of conidial production but resulted in enhancement of germination capacity. Conidial production and germination was also considerably influenced by the type of solid substrate (bulgar wheat, millet grain). Intracellular accumulation of endogenous reserves of selected polyols, which have been linked with intracellular osmoregulation and subsequent enhancement of germination under conditions of restricted water availability, was altered by such substrate modifications. Imposed water-stress in liquid culture resulted in incr ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51328
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51328
ND
51328
Εναλλακτικός τίτλος
Impact of water relations on the production, ecological fitness and stability of the biocontrol fungus Metarhizium anisopliae
Συγγραφέας
Υψηλός, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος)
Ημερομηνία
2004
Ίδρυμα
Cranfield university
Εξεταστική επιτροπή
Naresh Magan
Ned Ashby
Nina Jenkins
Επιστημονικό πεδίο
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονική Βιοτεχνολογία ➨ Γεωπονική βιοτεχνολογία
Γεωπονικές Επιστήμες και ΚτηνιατρικήΓεωπονία, Δασολογία και Αλιεία ➨ Γεωπονία, άλλοι τομείς
Λέξεις-κλειδιά
Βιολογική φυτοπροστασία; Βιολογικός παράγοντας; Μύκητας; Κονίδια; Βλαστοσπόρια; Φυτοπροστατευτικά προϊόντα; Υδατικό στρες; Πολυόλες; Metarhizium anisopliae
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.