Αύξηση απόδοσης σε εναλλάκτες θερμότητας με βρασμό υπό ροή: μελέτη βρασμού σε καινοτόμες, πορώδεις και τροποποιημένες επιφανειακές επιστρώσεις

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη και αξιολόγηση της μετάδοσης θερμότητας κατά τον υπόψυκτο βρασμό σε ροή σε κανάλι ορθογωνικής διατομής μήκους (L) 120 mm, πλάτους (W) 40 mm και ύψους (H) 10 mm. Το κανάλι ροής αποτελείται από ένα θερμαινόμενο χάλκινο στέλεχος, σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι εφικτή η προσθήκη και στερέωση λεπτών επιστρώσεων σε μία εκ των επιφανειών του, και από ένα πλαίσιο αλουμινίου, το οποίο έχει διαφανή ανοίγματα στις τρεις πλευρές, ώστε να γίνεται επισκόπηση και καταγραφή της διφασικής ροής. Ειδικότερα, για τις ανάγκες της διατριβής, μελετήθηκε η θερμική απόδοση επιστρώσεων πλεγμάτων χαλκού σε διαφορετικές συνθήκες ογκομετρικής παροχής και παροχής θερμικής ισχύος και πραγματοποιήθηκαν πειραματικές μετρήσεις τόσο για επιφάνειες με επιστρώσεις πλεγμάτων όσο και για επίπεδη επιφάνεια αναφοράς. Τα μεταλλικά πλέγματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος πληθώρας τεχνικών εφαρμογών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών είναι η φίλτρανση ροών, η ηλεκτρομαγνητική θωράκιση κυ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current dissertation is dedicated to the evaluation of heat transfer during subcooled flow boiling in a rectangular cross-section flow channel with dimensions (L) 120 mm long, (W) 40mm wide and (H) 10 mm high. The flow channel consists of a heated copper block, designed so that it is possible to add and attach thin coatings to one of its surfaces, and an aluminum frame, with transparent openings on all three sides, for overview and capturing the two-phase flow. For the needs of the dissertation, the thermal efficiency of copper mesh coatings in different volumetric flow and thermal power supply conditions was assessed. Accordingly, experimental measurements were performed for both mesh coated surfaces and a flat reference surface. Wire mesh is an integral part of a variety of technical applications. Typical examples are flow filtration, electromagnetic shielding of circuits while in heat transfer, they are often used as internal surfaces in heat pipes. In heat pipes, wire mesh surf ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51327
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51327
ND
51327
Εναλλακτικός τίτλος
Increasing the efficiency of heat exchangers at flow boiling conditions: flow boiling study in innovative, porous, and modified surface coatings
Συγγραφέας
Αργυρόπουλος, Χρήστος (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Κώστογλου Μαργαρίτης
Καραπάντσιος Θεόδωρος
Λαζαρίδης Νικόλαος
Κατσογιάννης Ιωάννης
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Ανδρίτσος Νικόλαος
Κικκινίδης Ευστάθιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Χημεία, διεπιστημονική προσέγγιση
Φυσικές ΕπιστήμεςΧημεία ➨ Χημεία, άλλοι τομείς
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Θερμοδυναμική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Μηχανολόγου Μηχανικού ➨ Μηχανολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μετάδοση θερμότητας; Βρασμός; Εναλλάκτες θερμότητας; Πορώδη υλικά
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)