Η κλητική προσφώνηση στη Γαλλική ρομαντική ποίηση: Ουγκώ, Λαμαρτίν, Μισέ, Βινί

Περίληψη

Στην διατριβή μελετάται η κλητική προσφώνηση στη Γαλλική ρομαντική ποίηση και πιο συγκεκριμένα σε ποιητικά έργα του Ουγκώ, Λαμαρτίν, Μισέ και Βινί. Ορίζεται και αναλύεται το φαινόμενο της κλητικής προσφώνησης και αναζητάται η σχέση του με το λυρισμό. Η κλητική προσφώνηση αποτελεί τροποποιητικό παράγοντα του ποιητικού κειμένου καθώς και βασικό στοιχείο της διακειμενικότητας του. Επιχειρείται μελέτη της επιρροής της κλητικής προσφώνησης στην εκφορά κι έκφραση του λόγου (énonciation) καθώς και της επίδρασης του λόγου στην κλητική προσφώνηση. Μέχρι της στιγμή της ολοκλήρωσης της παρούσας μελέτης, μία μόνο διατριβή εντοπίζεται σχετικά με την κλητική προσφώνηση σε κείμενα λατινικής λογοτεχνίας. Διαπιστώνεται λοιπόν ένα κενό στην μέχρι τώρα βιβλιογραφία σχετικά με την ολιστική μελέτη του φαινομένου αυτού. Εφαρμόζεται μια προσέγγιση πολυμεθοδολογικής και διεπιστημονικής μελέτης προκειμένου να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές του φαινομένου και της σχέσης του με το κείμενο (texte) και το πάρα-κειμεν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In our thesis we approach the concept of apostrophe in French romantic poetry and mainly in the poems of Hugo, Lamartine, Musset and Vigny. We define and analyze this phenomenon, investigate its connexions to the lyrical genre and evaluate its role as modificator of a poem and as founder of intertextuality. We also try to answer the question whether the apostrophe influences the enunciation (act of producing an utterance) or the enunciation influences the apostrophe or both. Until now we have detected only one thesis on apostrophe in Latin literary texts. There is a certain gap in the given literature about this versatile feature. We apply a rather interdisciplinary and multimethod approach so to reveal the aspects of the apostrophe and its connexions to the context and paratext; we establish our method on speech theories, on pragmatic theories, on semiotics, on stylistics and on the analysis of the grammar and syntax. We come to the conclusion that the apostrophe is synonymous to the ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Dans notre thèse nous étudions l’apostrophe dans la poésie romantique française et plus précisément dans les œuvres poétiques de Hugo, Lamartine, Musset et Vigny. Nous définissons et analysons ce phénomène et nous investiguons ses rapports au genre lyrique et son rôle de modificateur du texte poétique et de fondateur de l’énonciation intertextuelle. Nous essayons de montrer si l’apostrophe influe sur l’énonciation ou si l’énonciation influe sur l’apostrophe ou les deux. Jusqu’à maintenant nous ne détectons qu’une seule thèse de doctorat centrée exclusivement sur l’étude du phénomène de l’apostrophe dans un texte de littérature latine. Nous constatons donc une lacune dans la littérature existante concernant ce procédé polyvalent de la poésie. Nous appliquons une approche polyméthodologique et interdisciplinaire afin de relever les aspects de l’apostrophe et ses connexions avec le contexte et le paratexte ; nous appuyons notre méthode sur les théories énonciatives, pragmatiques, sémiotiq ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51307
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51307
ND
51307
Εναλλακτικός τίτλος
The apostrophe in French romantic poetry: Hugo, Lamartine, Musset, Vigny
L'apostrophe dans la poésie romantique française: Hugo, Lamartine, Musset, Vigny
Συγγραφέας
Τσίγκα, Ελένη (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Γαλλικής Λογοτεχνίας
Εξεταστική επιτροπή
Ταμπάκη-Ιωνά Φρειδερίκη
Melmoux-Montaubin Marie-Francoise
Bisconti Valentine
Παπασπυρίδου Ιωάννα
Σπυριδοπούλου Μαρία
Fournier Jean-Marie
Vaillant Alain
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Ποίηση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΓλώσσα και Λογοτεχνία ➨ Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
κλητική προσφώνηση; Ποίηση; Ρομαντισμός; λυρισμός; μετα-ποιητικότητα; Επιτελεστικότητα; μετα-μεταεκφώνηση; συνομιλητής; ομιλητής
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γαλλικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)