Πολιτική φιλοσοφία και ελληνική ταυτότητα στο έργο του Κ. Τσάτσου: η σημασία του Μεσαιωνικού Ελληνισμού

Περίληψη

Ο Κ. Τσάτσος πέρα από σημαντικός διανοητής, είχε επίδραση ευρύτερα στην πολιτισμική και πολιτική ζωή της χώρας. Η έως τώρα έρευνα δεν έχει καλύψει όλο το εύρος του έργου του και της προσφοράς του, εστιάζοντας κυρίως στην πολιτική του φιλοσοφία ως προϋπόθεση της πολιτικής του δράσης. Άλλες πτυχές του έργου του, όπως η αισθητική του, παρότι είναι κομβικές για την ορθή κατανόηση του έργου του, δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς. Η αισθητική του Τσάτσου είναι όρος της ελληνικότητας, η οποία αποτελούσε μέριμνα του Τσάτσου. Όσον αφορά το πρώτο μέρος της διατριβής, δηλαδή την πολιτική φιλοσοφία του, είναι η πλέον προβεβλημένη, λόγω της κύριας ενασχόλησης του με την φιλοσοφία του Δικαίου, της οποίας την έδρα κατείχε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι πνευματικοί του ορίζοντες όμως ήταν πολύ ευρύτεροι περιλαμβάνοντας και θέματα νεοελληνικής ταυτότητας με επίκεντρο τον όρο της ελληνικότητας, και πως θα ήθελε να τη δει εκφρασμένη στην ελληνική ποίηση. Η αγάπη του για την ποίηση έδωσε την αφορμή για έναν διάλογ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

K. Tsatsos, in addition to being an important thinker, had an effect more broadly in the cultural and political life of the country. The research so far has not covered the full range of his work and offer, focusing mainly on his political philosophy as a precondition of his political action. Other aspects of his work, such as his aesthetics, although are key for the correct understanding of his work, have not been sufficiently studied. The aesthetics of Tsatsos is a term of of Greekness, which was care of Tsatsos. Regarding the first part of the dissertation, ie his political philosophy, is the most projected, due to his main involvement with the philosophy of Law, of whose seat he held at the University of Athens. His spiritual horizons, however, were much broader, including issues of modern Greek identity with a focusing on the term of Greekness, and how he would like to see her expressed in Greek poetry. His love for poetry gave rise to a dialogue very high level with Seferis, in w ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

K. Tsatsos, en plus d'être un penseur important, a eu un effet plus large dans la vie culturelle et politique du pays. La recherche jusqu'à présent n'a pas couvert toute l'étendue de son travail et de son offre, se concentrant principalement sur sa philosophie politique comme condition préalable à son action politique. D'autres aspects de son travail, tels que son esthétique, bien qu'ils soient cruciaux pour la bonne compréhension de son œuvre, ils n'ont pas été suffisamment étudiés. L'esthétique de Tsatsos est un terme de grécité, qui était la préoccupation de Tsatsos. Concernant la première partie de la thèse, c'est-à-dire sa philosophie politique, est le plus présenté, en raison de son activité principale avec la philosophie du droit, dont il a occupé le siège à l'Université d'Athènes. Ses horizons spirituels, cependant, étaient beaucoup plus larges, y compris les questions d'identité grecque moderne, se concentrant sur le terme grécité, et comment il aimerait le voir exprimé dans l ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/51285
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51285
ND
51285
Εναλλακτικός τίτλος
Political philosophy and Greek identity in the work of K. Tsatsos: the importance of Medieval Hellenism
Philosophie politique et identité grecque dans l'œuvre de K. Tsatsos: l'importance de l'hellénisme médiéval
Συγγραφέας
Τσορμπάρη, Χριστίνα (Πατρώνυμο: Λεωνίδας)
Ημερομηνία
2021
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας
Εξεταστική επιτροπή
Αραμπατζής Γεώργιος
Στείρης Γεώργιος
Βασίλαρος Γεώργιος
Καλογεράκος Ιωάννης
Πολίτης Γεώργιος
Βλαχάκης Γεώργιος
Μαντζανάς Μιχάλης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΦιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία ➨ Φιλοσοφία
Λέξεις-κλειδιά
Τσάτσος, Κωνσταντίνος; Συνείδηση; Θεωρία; Πράξη; Νοητός και Αισθητός κόσμος; Λόγος; Ιδέα; Ιδεοκρατία; Διαλεκτική; Ηθικός νόμος; Ελευθερία; Πολιτεία; Δίκαιο; Πολιτική ηγεσία; Ελληνικός πολιτισμός; Ελληνικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.