Προγράμματα σπουδών και ετερότητα: πολιτισμικά ανταποκρινόμενο πρόγραμμα σπουδών στα Μαθηματικά για Ρομά μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Εργαζόμαι ως δάσκαλος για δεκατέσσερα χρόνια, τα τελευταία έντεκα εκ των οποίων σε ένα σχολείο με μαθητές Ρομά. Η εμπειρία μου στη διδασκαλία μαθητών Ρομά χαρακτηρίστηκε από κοινά πρότυπα για τις σχολικές εμπειρίες των Ρομά σε όλη την Ελλάδα: συγκριτικά ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου, περιορισμένη συμμετοχή και εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και ανεπάρκειες του υπάρχοντος προγράμματος σπουδών των μαθηματικών για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών Ρομά. Προσδιόρισα τα μαθηματικά για την έρευνά μου επειδή τα κατανοούσα με την κοινή λογική ως μια παγκόσμια γλώσσα που θα βοηθούσε τους μαθητές να αντιμετωπίσουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Ωστόσο, το σχολικό πρόγραμμα των μαθηματικών περιορίζεται σε τεχνικές του πτυχές, ελαχιστοποιώντας την αναζήτηση νοήματος και τις συνδέσεις με τον πραγματικό κόσμο. Άρχισα να επανεξετάζω το πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών προκειμένου να διευκολύνω τους μαθητές Ρομά να κατανοήσουν τα μαθηματικά ως ένα ζωντανό και αναπτυσσόμενο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

I have been a teacher for fourteen years, the past eleven in a school with Roma students. My experience teaching Roma students has been characterized by patterns common to Roma school experiences throughout Greece: comparatively high school dropout rates; limited student participation and engagement in the educational process; and inadequacies of the existing mathematics curriculum for meeting the needs of Roma students. I identified mathematics for my research focus because I understood it in the common sense perspective as a global language that would help students to face real-world problems. However the school mathematics curriculum is limited to its technical aspects, minimizing the pursuit of meaning and real-world connections. I began to reexamine the mathematics curriculum in order to provide Roma students with an understanding of mathematics as a living and growing field. My research quickly discovered that this kind of reconceptualization of the mathematics curriculum cannot ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

J'ai été enseignante pendant quatorze ans, les onze dernières années dans une école avec des élèves roms. Mon expérience d'enseignement aux élèves roms a été caractérisée par des schémas communs aux expériences scolaires roms dans toute la Grèce : des taux d'abandon scolaire relativement élevés ; la participation et l'engagement limités des étudiants dans le processus éducatif; et les insuffisances du programme de mathématiques existant pour répondre aux besoins des élèves roms. J'ai identifié les mathématiques comme thème de recherche parce que je les comprenais dans la perspective du bon sens comme un langage global qui aiderait les élèves à faire face à des problèmes du monde réel. Cependant, le programme scolaire de mathématiques se limite à ses aspects techniques, minimisant la recherche de sens et les connexions avec le monde réel. J'ai commencé à réexaminer le programme de mathématiques afin de fournir aux étudiants roms une compréhension des mathématiques en tant que domaine vi ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2024)
DOI
10.12681/eadd/51226
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/51226
ND
51226
Εναλλακτικός τίτλος
Curricula and cultural diversity: a culturally responsive mathematics curriculum for primary school Roma students
Programme d'études et diversité culturelle: un programme de mathématiques adapté à la culture pour les élèves roms du primaire
Συγγραφέας
Κυριακόπουλος, Γεώργιος του Βασίλειος
Ημερομηνία
2022
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου. Τμήμα Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
Εξεταστική επιτροπή
Σταθοπούλου-Βασιλονικολού Χαρίκλεια
Σακονίδης Χαράλαμπος
Appelbaum M. Peter
Γκανά Ελένη
Καλαβάσης Φραγκίσκος
Ξενοφώντος Κωνσταντίνος
Μούτσιος-Ρέντζος Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Εκπαίδευση και Έρευνα της εκπαίδευσης
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση ➨ Διδασκαλία και κατάρτιση
Λέξεις-κλειδιά
Πρόγραμμα σπουδών; Μαθηματικά; Μεταποιοτική μεθοδολογία; Ριζώματα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.